Co możemy robić w Rybniku?

W auli Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbywał się w dobiegającym końca roku akademickim cykl wykładów otwartych, zorganizowanych dzięki Fundacji Ekologicznej Ekoterm Silesia. Studenci rybnickiego campusu mogli wysłuchać takich osobistości jak prof. Tadeusz Sławek, czy prof. Jan Miodek. Ostatni wykład, który odbył się 13 maja, zorganizowali sami studenci z trzech zrzeszonych w ramach Zespołu Szkół Wyższych uczelni - Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej oraz Akademii Ekonomicznej. Tematem spotkania była ekologia, a dokładniej: co możemy zrobić ...aby góra śmieci nie spadła nam na głowę.

Wykład poprzedziła ankieta, dotycząca selekcji śmieci w domostwach. Studenci Politechniki - Aleksandra Szkatuła i Paweł Mitura, mówili o zagrożeniu dla środowiska, wynikającego z niewłaściwej selekcji odpadów oraz o możliwości recyklingu większości z nich. Rafał Guzowski wraz z Januszem Sionkiem z UŚ pokrótce zapoznali słuchaczy z normami i ustawami Unii Europejskiej, mówili również o rażących różnicach między Polską a Wspólnotą w tej kwestii: począwszy od samych definicji odpadów a kończąc na sposobie radzenia sobie z tym problemem. Wykład zakończyły studentki z Akademii Ekonomicznej: Monika Zatorska, Monika Karcz oraz Aneta Kot, które w sposób bardzo konkretny i fachowy przedstawiły problem od strony ekonomicznej.

W przyszłym roku akademickim prawdopodobnie również będą odbywać się takie wykłady. Tadeusz Sopicki, Przewodniczący Rady Fundacji, zapewniał, iż dołoży wszelkich starań, aby obietnice te nie pozostały gołosłowne. Poznaj sąsiadów Unii Europejskiej - taki tytuł mógłby nosić przyszłoroczny cykl wykładów. Plany są takie, aby na każde spotkanie zapraszać gości z krajów UE, którzy przybliżą studentom obyczaje i tradycje panujące w ich krajach. Fundacja zaprasza do współpracy wszystkich chętnych studentów, którzy chcą pomóc w organizowaniu wykładów.

Na zakończenie warto dodać, iż idea takiego przedsięwzięcia bardzo spodobała się rybnickim żakom. Fakt, iż ostatni wykład był poprowadzony przez nich samych, świadczy o zaangażowaniu w rozwój campusu. Miejmy nadzieję, że ambicji będzie tylko przybywać, a kolejne roczniki będą jeszcze bardziej aktywne. Pierwszym odważnym gratulujemy, a następcom życzymy jeszcze więcej werwy i jak najlepszych pomysłów.