STUDIUM PODYPLOMOWE

Pragniemy poinformować, że przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego zostało uruchomione nowe studium podyplomowe po nazwą:

"Komunikacja perswazyjna: reklama, public relations, promocja polityczna"

Studium ma charakter kursu uzupełniającego; trwać będzie dwa semestry (ok. 30 zjazdów sobotnio-niedzielnych) i zakończy się dyplomem ukończenia studium. Przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni:

 • wszystkich tych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiadomości na temat mechanizmów promocji,
 • nauczycieli,
 • pracowników działów promocji i komórek marketingowych,
 • działaczy politycznych,
 • radnych i posłów,
 • pracowników biur poselskich,
 • dziennikarzy,
 • pracowników urzędów publicznych różnego szczebla,
 • handlowców,
 • prywatnych przedsiębiorców, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje z zakresu szeroko rozumianej promocji.

Kurs obejmować będzie przedmioty teoretyczne obejmujące wiedzę o kulturze masowej, teorię komunikacji, medioznawstwo, teorię propagandy, ale nastawiony jest głównie na zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu promocji, czyli:

 • planowanie strategii reklamowej i public relations,
 • opracowywanie promocji politycznej,
 • współpraca z mediami (radiem, telewizją i prasą),
 • opracowywanie strategii mediów dla potrzeb działań promocyjnych,
 • umiejętność tworzenia poprawnych i skutecznych tekstów promocyjnych
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • podstawowe wiadomości na temat marketingu,
 • praktyczna znajomość podstaw prawnych reklamy i public relations

Zajęcia o charakterze wykładów, seminariów oraz warsztatów prowadzone będą przez specjalistów - teoretyków (pracowników naukowych UŚ) i praktyków (dziennikarzy radiowych i telewizyjnych, plastyków, pracowników agencji reklamowych, rzeczników prasowych).

Koszt kursu, w zależności od ilości uczestników, wyniesie ok. 1.400 zł/semestr.

Kurs rozpocznie się w październiku 2003 roku i trwać będzie do czerwca 2004 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15. września 2003 r.

Wszelkie informacje uzyskać można w sekretariacie Instytutu Języka Polskiego: 40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1, pok. 514; tel.: 032 255 30 82. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Kierownik Studium
dr Jacek Warchala