Stopnie i tytuły naukowe - Czerwiec 2003

Habilitacje:

Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Urszula SWADŹBA

Doktoraty:

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Mirosław CHORĄŻEWSKI

Wydział Prawa i Administracji
Dr Rafał BLICHARZ

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie
Dr Małgorzata CHRUPAŁA