Ogłoszenia - Czerwiec 2003

Poszukujących pracy i pomocy studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do Biura Promocji i Karier UŚ

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12A
www.bpik.us.edu.pl, bpik@us.edu.pl
tel. (0...32) 203 62 50

Oferta dla studentów i absolwentów:

 • Prowadzimy rozmowy doradcze umożliwiające wybór kariery zawodowej i doradczej,
 • Oferujemy fachową pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego
 • Organizujemy warsztaty, treningi i szkolenia związane z autoprezentacją zawodową i budowaniem własnej ścieżki kariery
 • Organizujemy spotkania z pracodawcami
 • Przeprowadzamy diagnostykę predyspozycji zawodowych, osobowości i zainteresowań przy pomocy testów psychologicznych i menedżerskich

W BPiK znajduje się Informatorium, w którym można znaleźć informacje na temat:

 • Praktyk, staży
 • Pracy stałej i tymczasowej
 • Nauki i pracy za granicą
 • Wolontariatów
 • Studiów podyplomowych
 • Kursów językowych

a ponadto:

 • Wzory CV i listów motywacyjnych
 • Lista adresów internetowych poświęconych pracy
 • Bezpłatne katalogi dla poszukujących pracy