Wspomnienie członków NKL "Lallatio" z Międzynarodowej Konferencji Naukowej we Wrocławiu

W dniach od 24 do 27 kwietnia Uniwersytet Wrocławski zorganizował Międzynarodową Konferencję Logopedyczną. Członkowie Logopedycznego Koła Naukowego "Lallatio" (z Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach) byli uczestnikami obrad.

Pamiątkowe zdjęcie z prof. Janem Miodkiem
Pamiątkowe zdjęcie z prof. Janem Miodkiem

Uroczyste otwarcie Konferencji miało miejsce w zabytkowej Auli Leopoldina. Uczestników powitał Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie przemawiali goście z Polski i zagranicy. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Miodek. Byliśmy świadkami wręczenia pierwszych Certyfikatów Zawodu Logopedy i Kodeksu Etycznego Logopedy. Organizatorzy zadbali również o "duchową" sferę życia Gości i mogliśmy wysłuchać koncertu kwartetu Cztery Pory Roku.

Program I i II Sesji Plenarnej była bardzo bogaty w wystąpienia znakomitych referentów: St. Grabiasa, B. Rocławskiego, H. Mierzejewską, K. Błachnio. I. Kamińską-Szmaj. Następne dni wykładów zorganizowane były w Hotelu "Mercure" w centrum Wrocławia. W dzień drugi uszy nasze syciły wykłady wybitnych logopedów z Polski, Alaski, Moskwy oraz Bostonu.

Wieczorem w sali Ratusza odbył się bankiet, na który przybyły władze miasta oraz "śmietanka" z dziedziny logopedii. Goście tańczyli, dyskutowali oraz odpoczywali przy muzyce wspomnianego powyżej kwartetu, a także podczas zabaw integracyjnych organizowanych przez parę aktorów. Ku naszemu zaskoczeniu wszyscy najznakomitsi logopedzi bawili się wspaniale. Bankiet zakończył się o północy, drugi dzień był dniem ciężkiej pracy na warsztatach i wykładach.

Członkowie NKL w trakcie obrad
Członkowie NKL w trakcie obrad

Sobota zowocowała wieloma wykładami. Stworzono w tym celu sześć Sekcji (w tym w sumie 24 sesje) i uczestnicy mogli wybierać wykłady, które ich osobiście interesowały. W sobotę wystąpiła dr Irena Polewczyk - przedstawicielka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (opiekunka NKL "Lallatio"). Tytuł wykładu brzmiał: Wada wymowy - praktyczne konsekwencje rozstrzygnięć semantycznych. Referat dotyczył problemu ujednolicenia terminologii naukowej wykorzystywanej do opisu problemów logopedycznych. Dzień pracy zakończył się spacerem po Rynku i Ostrowie Tumskim. Zachwyciła nas piękna architektura Wrocławia. Niedziela była ostatnim dniem konferencji. Wykłady zakończyły się o godzinie 11:00, ale podsumowanie trwało do godziny 13:00.

Cztery dni na Konferencji, wzbogaciły członków NKL "Lallatio" o wiele ciekawych i ważnych informacji. Niektóre z nich wykorzystamy na pewno w swoich pracach magisterskich, a także podczas zajęć indywidualnych prowadzonych z dziećmi w przedszkolu.

Serdeczne podziękowania chciałyśmy złożyć JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, który dofinansował wyjazd członków Logopedycznego Koła Naukowego "Lallatio".

(Autorka relacji - wiceprezes NKL "Lallatio" - jest studentką IV roku pedagogiki ze specjalizacją: zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. W Naukowym Kole Logopedycznym "Lallatio" czynnie działa od dwóch lat, prowadzi także zajęcia indywidualne z 6-letnim chłopcem w Miejskim Przedszkolu przy ul. Iłłakowiczówny.)

Autorzy: Aleksandra Felis, Foto: Archiwum NKL