Stanowisko Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie udziału w Referendum

Senat Uniwersytetu Śląskiego zwraca się do wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu oraz Społeczności Województwa Śląskiego o wzięcie udziału w zbliżającym się Referendum.

Polska będąca od zawsze w Europie, ma szansę stać się w najbliższym czasie także pełnoprawnym członkiem struktur Unii Europejskiej powołanych dla wzajemnego wspierania się państw członkowskich. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zapewni nam godne miejsce w rodzinie narodów Europy. Niech każdy z nas stanie się orędownikiem idei otwartości, współpracy, partnerstwa i przyjaźni, które budują przyszłość Europy.

Stoimy przed szansą, którą dla dobra Polski, nas wszystkich, musimy mądrze wykorzystać.