10 lat Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych - Dniem Europejskim

Środa 7 maja była wyjątkowym świętem Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Ecole Internationale des Sciences Politiques). Okazją do zorganizowania Dnia Europejskiego, podczas którego Szkoła gościła polityków polskich oraz europejskich, był jubileusz dziesięciolecia jej istnienia.

Danuta Hübner
Danuta Hübner

W ramach obchodów jubileuszu w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się debata europejska, w której uczestniczyły m.in. Catherine Lalumiere - Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Danuta Hübner - Minister ds. Europejskich RP, członek Konwentu Europejskiego oraz Genowefa Grabowska - Senator RP, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Zagranicznych i Integracji Europejskiej, członek Konwentu Europejskiego. W spotkaniu, obok JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka, prof. dr. hab. Wiesława Banysia - Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji, prof. zw. dr. hab. Jerzego Zioło - Prorektora ds. Ogólnych oraz prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki - Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UŚ, udział wzięli przedstawiciele władz krajowych i lokalnych, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych europejskich instytucji publicznych i szkół, m.in. Bruno Neve de Mévergnies - Ambasador Belgii, Michel Redouté - Konsul Honorowy Belgii, Michel Raineri - Konsul Generalny Francji, Jean-Louis Thiébault - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych w Lille, Robert Lafore - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux, prof. Pierre Sadran z Instytutu Nauk Politycznych w Bordeaux (doktor honoris causa UŚ, który wystąpił z wykładem na temat przemian politycznych w ramach nowego modelu działań publicznych.), Claude Sardais - Prezes Stowarzyszenia France - Pologne pour l'Europe, Krystyna Doktorowicz - Senator RP, Lechosław Jarzębski - Wojewoda Śląski, Michał Czarski - Marszałek Województwa Śląskiego. Patronat nad Dniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Prof. Pierre Sadran
Pierre Sadran

MSNP powstała w maju 1993 roku z inicjatywy Instytutu Studiów Politycznych w Bordeaux we Francji i Departamentu Nauk Politycznych przy Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii oraz Uniwersytetu Śląskiego. W ciągu dziesięciu lat istnienia szkoły doszedł jeszcze jeden partner - Uniwersytet Studiów Politycznych w Lille. Szkoła - poprzez swoją działalność edukacyjną oraz proeuropejską, kształcąc przyszłych dyplomatów oraz pracowników administracji publicznej - aktywnie wspomaga współpracę międzynarodową, zarówno na płaszczyźnie uniwersyteckiej, jak i społecznej. Dyrektorem Szkoły od początków jej istnienia jest prof. zw. dr hab. Jacek Wódz.

Podstawowym zadaniem Szkoły jest wykształcenie nowych kadr nie tylko dla Polski, ale i dla Europy. W obecnej chwili celem niezwykle ważnym jest jak najszersze przygotowanie polskiej młodzieży do współpracy z Unią Europejską, stworzenie takich warunków, w których będzie ona mogła z powodzeniem konkurować z młodzieżą Unii o najwyższe stanowiska, a przy tym będzie jak najlepiej dbać o interesy Polski. Dotychczas Szkołę ukończyło 206 absolwentów. Zajmują oni miejsca w strukturach administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej, pracują w dyplomacji, ale także znajdują swoje miejsce w pracy naukowej, bowiem trzech absolwentów Szkoły uzyskało doktoraty.

Debata europejska była głównym punktem obchodów jubileuszu Szkoły. Catherine Lalumiere rozpoczęła swoje wystąpienie od wytłumaczenia niepokojącego zjawiska niechęci części społeczeństwa francuskiego wobec wstąpienia Polski i innych państw do Unii Europejskiej. Mówiła, że społeczeństwo francuskie reagowało tak samo przed przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii, i że nastroje takie są przejściowe. Podjęła także temat szczytu w Kopenhadze, który - choć uważany za wielki sukces - według C. Lalumiere jest osiągnięciem tylko w wymiarze technicznym - nie zadawano tam pytań o charakterze politycznym. Dla większości państw wstępujących wejście do Unii wiąże się z utratą części suwerenności, której muszą się wyzbyć na rzecz współpracy z państwami Unii. C. Lalumiere pytała, czy Polska jest do takich zmian przygotowana. Zjednoczenie Europy zdaniem C. Lalumiere będzie miało miejsce dopiero wtedy, gdy podejmowane będą najtrudniejsze problemy (z irackim na czele), a przede wszystkim te o charakterze filozoficznym.

Minister Danuta Hübner podkreślała korzyści płynące z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zdaniem D. Hübner jest bardzo ważne, żeby Polska zadbała o mądre rządy, by można powoli, ale bez przeszkód nadrabiać słabszą sytuację ekonomiczną. W nawiązaniu do konfliktu irackiego pani Minister przyznała, że niezbędna jest wola polityczna współdziałania i bycia razem, jednak europejska polityka musi dążyć do harmonijnej współpracy euroatlantyckiej. Cel politycznej integracji jest dziś dla Unii Europejskiej największym wyzwaniem, ale musi zakończyć się sukcesem.

Senator Genowefa Grabowska zwróciła uwagę, że Polska po wstąpieniu do Unii powinna zadbać o wyważone stosunki polityczne z krajami wschodnioeuropejskimi, które pozostaną poza Unią. Nie wolno dopuścić do zaprzepaszczenia kontaktów z tymi państwami, by nie doprowadzić do powstania "błękitnej kurtyny" na naszej wschodniej granicy. Zdaniem prof. Grabowskiej społeczeństwo polskie nie może myśleć, że dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest datą przełomową, mimo że Polska zrobiła bardzo dużo w zakresie dostosowania do norm europejskich. Pożytek z tego czerpać można tylko dzięki pracy i dobrej organizacji.

Każda z pań podkreślała, że to właśnie młodzież w niedalekiej przyszłości będzie kształtować drogę wspólnej Europy, apelowały o podjęcie wysiłku i chęci pracy, o odpowiedzialność i inteligentne budowanie przyszłej Europy. Unia nie może być dłużej Unią wyłącznie ekonomiczną, musi stać się Unią Ludzi.