STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:


Dr hab. Zygmunt Woźniczka WFil. (przewód habilitacyjny na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Dr hab. Sylwester Fertacz WNS
Dr hab. Lidia Zacharko WPiA.