GODZINA TYSIĄCLECIA

- to nazwa międzynarodowej akcji „Children’s Hour”. Jej polska edycja pilotowana jest (od 1999 roku) pod patronatem Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego.

Zasady są podobne we wszystkich krajach. Firmy i ich pracownicy włączają się do kampanii poprzez przekazanie wynagrodzenia z jednej przepracowanej godziny. W Polsce fundusz „Godziny Tysiąclecia” przeznaczony jest na tworzenie miejsc, gdzie młodzież będzie spędzać czas pozaszkolny, rozwijać swoje zainteresowania, dyskutować z rówieśnikami, uzyskiwać pomoc w razie kłopotów, czy odrabiać zadane w szkole lekcje.

Lokalne organizacje, najlepiej znające problemy i potrzeby swojego środowiska, mogą w drodze otwartego konkursu ubiegać się o dotacje, niezbędne dla powstania i prowadzenia tego rodzaju miejsc. Zgromadzone fundusze dzieli Komitet Honorowy. W jego pracach biorą udział m.in. Maciej Płażyński (Marszałek Sejmu RP), Hanna Gronkiewicz-Waltz (była Prezes NBP), prof. Adam Strzembosz (były prezes Sądu Najwyższego), czy Krzysztof Zanussi (reżyser).

Plakat

Koszty związane z realizacją akcji (dzięki temu zebrane pieniądze przeznaczone są wyłącznie na realizację wybranych projektów) pokrywa Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Założona w 1992 r. (jej wieloletnim prezesem był Andrzej Szczypiorski), objęła pomocą ponad 500 organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja stawia sobie za cel pomaganie „w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne, a tym samym przyszłość kraju”. Przeciwstawia się problemom i zagrożeniom dotykającym młodych ludzi: konfliktom domowym i szkolnym, młodocianym grupom przestępczym, alkoholizmowi i narkomanii, ale też nierównym szansom edukacyjnym, narastającej agresji w środowiskach młodzieżowych, bezrobociu i niejasnym perspektywom zawodowym. Przez osiem lat działalności Fundacji, udzieliła ona 1150 dotacji na łączną sumę 12 219 200 złotych, pomagając ponad trzem milionom dzieci i młodzieży.

Zebrane w 2000 r. w ramach „Godziny Tysiąclecia” fundusze sfinansują 97 całorocznych projektów na łączną kwotę 2 mln 410 tys. zł. Pieniądze trafią do każdego województwa, ale najwięcej „miejsc lepszych niż ulica” (to sformułowanie z hasła inicjatywy) będzie w regionie lubelskim, dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i mazowieckim.

Już prawie 80 tysięcy ludzi przeznaczyło na fundusz swoją „godzinę” pracy. „Godziny” miały różne wartości: od 3 do 200 i więcej złotych. Niektórzy przeznaczyli na ten cel równowartość całego dnia swojej pracy, inni, jak np. aktorzy i realizatorzy filmu promującego „Godzinę Tysiąclecia” nie wzięli za swoją pracę ani grosza. „Godzinę Tysiąclecia” przekazał m.in. premier Jerzy Buzek, a także posłowie Sejmu RP.

W liście Fundacji, przesłanym do lokalnych mediów czytamy m.in.: „Pieniądze zbieramy głównie od instytucji i firm, których pracownicy przekazują wynagrodzenia za jedną przepracowaną godzinę. W 2000 roku do akcji włączyły się głównie duże firmy. W tym roku chcieliśmy zachęcić do udziału mniejsze, lokalne firmy i instytucje, również po to, żeby zwrócić ich uwagę na problemy młodzieży i działalność organizacji pozarządowych w tej dziedzinie”.

Włączyć w kampanię „Godzina Tysiąclecia” można się, przekazując pieniądze bezpośrednio na konto fundacji. Można też wypełnić druk deklaracji (dostępny w internecie: http://www.godzina.org.pl. Pracownicy i organizacje mogą zebrać podpisy współpracowników i przekazać druk do kadr lub księgowości (pieniądze zostaną przesłane wspólnym przekazem). Również na stronie internetowej, dostępne są szczegółowe informacje o działalności Fundacji i przeprowadzonych przez nią projektach.

Autorzy: S.S.