NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI STUDIÓW

Pod adresem http://www.us.edu.pl/uniwersytet/informator/ można znaleźć internetową wersję informatora dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim. Wersja ta została wykonana przez Centrum Techniki Obliczeniowej w oparciu o bazę danych zawierającą pełne informacje o ofercie dydaktycznej naszej uczelni. Każdy dostęp użytkownika z sieci do bazy danych jest zapisywany, a na podstawie dostępnych zapisów można uzyskać informacje o tym, czego poszukują użytkownicy serwisu.

Od 20 marca 2001 r., kiedy to została uruchomiona internetowa wersja informatora, do 20 maja br., strony WWW informatora zostały pokazane 39699 razy. Poniższa tabela pokazuje, ile razy pokazywane były strony związane z kierunkami, dla których najczęściej poszukiwano informacji. Dane przedstawiono dla 30 najpopularniejszych kierunków (z 51 proponowanych).


836 Filologia
765 Informatyka
449 Prawo
449 Socjologia
405 Psychologia
402 Politologia
393 Administracja
341 Pedagogika
276 Zarządzanie i marketing
230 Kulturoznawstwo
226 Biologia
214 Kolegium Języka Biznesu
203 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
177 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
161 Filozofia
154 Historia
142 Filologia polska
142 Etnologia
131 Fizyka
118 Matematyka
116 Geografia
107 Ochrona Środowiska
105 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
99 Reżyseria
97 Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych
91 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
88 Geologia
86 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
84 Pedagogika w Cieszynie
80 Teologia

Autorzy: MU