Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 13 maja 2001 r.
zmarł w wieku 81 lat

prof. zw. dr hab.
ERAST KONSTANTYNOWICZ

Współzałożyciel Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach . Do 2000 roku pełnił funkcję Kierownika Zakładu Geologii Złóż w Katedrze Geologii Stosowanej na tym Wydziale. Zawodowo związany również z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.
Wybitny specjalista z zakresu geologii złóż , hydrogeologii, geofizyki, geologii inżynierskiej i geologii kopalnianej. Autor wielu podręczników, książek, publikacji naukowych, patentów i ekspertyz. Promotor kadry naukowej, wymagający nauczyciel akademicki.
Członek licznych towarzystw naukowych m.in.: Komitetu Gospodarki Surowcami PAN, Komitetu Redakcyjnego ,,Prace Geologiczne PAN’’, Komisji Geologicznej PAN, Rady Naukowej ,,CUPRUM’’, Z -ca Przewodniczącego Komisji Zagrożeń Wodnych w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki, założyciel, Przewodniczący i honorowy Prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej , Złotą Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Odznaką za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego i wieloma nagrodami.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Profesora

Składają:

Rektor, Senat oraz Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Nabożeństwo żałobne odbyło się 17 maja 2001 r. o godzinie 10.00 w Kościele NMP Wspierania Wiernych przy ul. Korfantego w Katowicach .