Szkolenia

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO INFORMUJE

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego informuje:

SZKOLENIA

Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego proponuje zajęcia dla studentów oraz pracowników naukowych w zakresie korzystania z baz danych dostępnych w systemie
InfoWare

Stałe terminy zajęć:

wtorki - dla kierunków ścisłych
w godz. 13.00 - 14.30

czwartki - dla kierunków humanistycznych
w godz. 13.00 - 14.30

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice,
ul. Bankowa 14, sala 408
(Pracownia Szkoleniowa Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego)

Jednorazowo będą formowane grupy od 6 do 12 osób.

Zapisy w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki
Uniwersytetu Śląskiego, pokój 409, w godz. 9.00 - 15.00

tel. 2599-601, wew. 17-45

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego informuje:

Science Citation Index Expanded – Web Science Edition

Zawiadamiamy użytkowników bazy Science Citation Index, że od roku 2001 Uniwersytet Śląski zakupił rozszerzoną wersję tej bazy w trybie on-line Science Citation Index Expanded.

W odróżnieniu od bazy Science Citation Index na CD-ROM wersja Science Citation Index Expanded :

- obejmuje ponad 5700 tytułów czasopism naukowych ( CD-ROM ponad 3500),

- jest aktualizowana co tydzień ( CD-ROM co miesiąc),

- umożliwia wyszukiwanie cytowań wg wszystkich autorów danego artykułu ( na CD-ROM tylko wg pierwszego), o ile cytowany artykuł pochodzi z czasopisma indeksowanego w bazie.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2001 roku ( do 1 kwietnia 2001) udostępnione zostaną także archiwalne roczniki bazy SCI Expanded od roku 1996.

* Dostęp do bazy znajduje się na stronie domowej BUŚ

http://www.bg.us.edu.pl

* Dla osób korzystających ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego:

http://zatoka.icm.edu.pl/isicgi/us-bg/CIW.cgi

id: us-bg

hasło: silesia

* Dla osób korzystających ze stanowisk komputerowych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziale Nauk o Ziemi, Wydziale Techniki, Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziale Pedagogiki i Psychologii i Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej:

http://zatoka.icm.edu.pl/isicgi/us/CIW.cgi

id: us

hasło: bus

* Poprzednie lata bazy Science Citation Index (1991 – 2000) pozostają na serwerze systemu InfoWare Iris i będą dostępne, tak jak dotychczas, w rozpowszechnianiu sieciowym.