Nowy Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

20 grudnia 2000 roku w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Na zebraniu dokonano wyboru Przewodniczącego Oddziału, Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczącym Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego został prof. dr hab. Jerzy Warczewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski). Jest to już trzecia jego kadencja w pełnieniu tej funkcji. Prof. J. Warczewski jest od dwóch lat również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Do Zarządu Oddziału weszły następujące osoby: dr Kazimierz Stróż (Instytut Fizyki i Chemii Metali, Uniwersytet Śląski), który został wiceprzewodniczącym i skarbnikiem; dr Józef Komraus (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) – sekretarz; dr Maciej Maśka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) – członek; mgr Urszula Woźnikowska-Bezak (Pałac Młodzieży) – członek.

Do Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: dr hab. Marek Siemaszko (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) – przewodniczący; prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) – członek; mgr Beata Ryl (Pałac Młodzieży) – członek.

Korespondentem Oddziału pozostał prof. dr hab. Wiktor Zipper (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski).


Tekst otrzymaliśmy dzięki uprzejmości prof. Jerzego Warczewskiego, który przejął obowiązki przewodniczącego po prof. Andrzeju Burianie. (Redakcja)


Podziękowania