Nekrolog Prof. dr hab. Aliny Kowalskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 stycznia 2001 r. zmarła

Prof. dr hab. ALINA KOWALSKA

Była Prodziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Dyrektorem Instytutu Języka Polskiego, Kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego.

Wybitny językoznawca. W swojej działalności naukowej zajmowała się głównie badaniami nad historią języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii polszczyzny na Śląsku. Posiadała ogromny dorobek naukowy w tej dziedzinie. Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, wielokrotnie nagradzana. Była członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN oraz wielu innych towarzystw naukowych.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznaką Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego.

Społeczność akademicka utraciła cenionego Nauczyciela Akademickiego i Wychowawcę oraz wspaniałego Przyjaciela. Pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Zmarłej

składają

Rektor i Senat oraz Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pogrzeb odbył się 6 stycznia 2001 r. w kościele św. Stanisława w Czeladzi