Nekrolog Prof. dr hab. Barbary Żechowskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 grudnia 2000 r. zmarła

Prof. dr hab. BARBARA ŻECHOWSKA

Kierownik Zakładu Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, była Prodziekan tego Wydziału oraz Kierownik Międzyuczelnianego Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim.

Wybitna specjalistka z zakresu pedagogiki ogólnej i dydaktyki, autorka licznych publikacji z tej dziedziny. Pełniła wiele funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zasłużony pedagog, promotor młodej kadry naukowej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, wielokrotnie nagradzana.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną Odznaką za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Społeczność akademicka utraciła cenionego Nauczyciela Akademickiego i Wychowawcę oraz oddaną Koleżankę i Przyjaciela.

Pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Zmarłej

składają:

Rektor i Senat oraz Dziekan i Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pogrzeb odbył się 4 stycznia 2001 r. w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej Kochłowicach przy ul. Krańcowej 5