Nekrolog prof. dr hab. Zbigniewa Gostyńskiego

Z głębokim smutkiem, żegnamy zmarłego nagle b. Profesora Uniwersytetu Śląskiego, a obecnie Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr. hab. ZBIGNIEWA GOSTYŃSKIEGO

pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od początku jego istnienia, b. Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, naszego Kolegę i Przyjaciela. Był człowiekiem prawym i szlachetnym, oddanym bez reszty nauce i pracy dydaktycznej na uniwersytetach krajowych i zagranicznych

Żonie Teresie i Dzieciom

składamy wyrazy szczerego współczucia

Dziekan i Rada Wydziału Pracownicy i Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Msza święta odbyła się w Krakowie w kościele klasztoru Sióstr Norbertanek przy ul. Kościuszki, a pogrzeb na Cmentarzu Salwatorskim, w dniu 29.12.2000 r.