Certyfikat dla Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego

W dniach 14.-15.12.2000 roku w Krakowie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Biur Karier, w której po raz pierwszy uczestniczyli pracownicy Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego. Zostały tam uroczyście wręczone certyfikaty Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier dla nowo powstałych biur. Dokument ten otrzymało również BPiK naszej Uczelni.

Zaświadcza się w nim, iż Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje misję Sieci zgodnie z określonymi standardami, służąc pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wejściu oraz efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Hasłem i motywem przewodnim konferencji był Sukces, jaki należy przypisać wszystkim istniejącym Biurom Karier za to, iż zajmują ważne miejsce w strukturach swoich uczelni - stanowią, jako Sieć, liczącą się siłę na rynku pracodawców, przyczyniając się do promocji idei biur karier.

Autorzy: Anna Skrzecz