BIBLIOTEKA DLA UNIWERSYTETU!

Urząd Miasta w Katowicach przekazał Uniwersytetowi Śląskiemu działkę - teren pod budowę nowej biblioteki uniwersyteckiej. To pierwszy krok do tego, by powstała wreszcie biblioteka z prawdziwego zdarzenia, taka jak w innych ośrodkach uniwersyteckich - Warszawie, Krakowie, czy Poznaniu.

7 grudnia ub. roku prezydent Katowic Piotr Uszok, oraz rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek podpisali porozumienie - akt darowizny, na mocy którego znajdujący się w posiadaniu miasta obszar wielkości 18 tys. m2, przeszedł na własność uczelni. W miejscu tym, położonym z tyłu Wydziału Nauk Społecznych, znajduje się obecnie nieczynne lodowisko - tzw. Torkat. Oddany do użytku przed siedemdziesięcioma laty, uległ pożarowi w latach 70-tych, i nie został odbudowany - do chwili obecnej znajduje się tam m.in. parking samochodowy.

Właścicielem terenu był ostatnio Katowicki Holding Węglowy. Obciążona hipoteką działka została przejęta za długi przez miasto Katowice. Po jej oddłużeniu, możliwe stało się obecne przekazanie terenu uczelni.

W tym miejscu stanie niebawem nowa biblioteka uniwersytecka
W tym miejscu stanie niebawem
nowa biblioteka uniwersytecka

Na terenie pomiędzy Hotelem „Warszawa” a Wydziałem Nauk Społecznych i ulicą Bankową rozpocznie się wkrótce budowa nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji, która ma potrwać ok. 3,5 roku. Lokalizacja biblioteki byłaby więc naturalnym uzupełnieniem i stworzeniem ciekawego układu architektonicznego tej części uniwersyteckiego kampusu.

Obecnie siedziba Biblioteki Głównej znajduje się w zaadaptowanych pomieszczeniach Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Dostęp do zgromadzonych w niej książek jest znacznie ograniczony, woluminy stłoczone są w ciasnych piwnicach. Część księgozbiorów dot. konkretnych dziedzin wiedzy umieszczono na wydziałach. Na przechowywanie książek w jednym miejscu - jak w przypadku innych uniwersytetów - nie ma miejsca.

Już wkrótce zostanie ogłoszony przez rektora konkurs architektoniczny na projekt nowego gmachu - mającego w założeniu pomieścić milion egzemplarzy, z zastrzeżeniem możliwości jego dalszej przebudowy, czy poszerzania. W pomieszczeniach biblioteki (budowa rozpocznie się prawdopodobnie w 2002 roku) będą się również odbywały koncerty, wystawy, czy spotkania naukowe. Studenci otrzymają też łatwy dostęp do internetu, i nowoczesną technikę korzystania z książkowych zasobów, na miarę nowoczesnych bibliotek tego rodzaju w Europie.

Autorzy: MK