Nietypowe zajęcia studentów z młodzieżą

Klasy policyjne

11 maja, dzięki współpracy Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie i Zakładem Karnym w Cieszynie, w ramach cyklu edukacyjnego „Bliższe spotkania z edukacją penitencjarną”, odbyło się spotkanie pod opieką mgr Natalii Ruman.

Ćwiczenia i konkursy dla przyszłych policjantów poprowadzili
studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ
Ćwiczenia i konkursy dla przyszłych policjantów poprowadzili studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

Uczniowie klas pierwszych Liceum Policyjnego Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie odbyli zajęcia w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Wysłuchali wykładu na temat struktury i zasad funkcjonowania zakładu, dowiedzieli się m.in. o relacji i uwarunkowaniach pracy personelu w więziennictwie, umożliwiono uczniom zwiedzenie oddziału więzienia. Działania te ożywiły i spotęgowały zaangażowanie uczniów w zagadnienie służb porządkowych, urozmaicając monotonię edukacji szkolnej. Tego samego dnia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie studenci I roku pedagogiki specjalności animacja społeczno-kulturalna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wraz z koleżankami z II roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pod opieką mgr Natalii Ruman, przygotowali dla uczniów ćwiczenia i konkursy „szkoły życia”, zaplanowane z myślą o przyszłych policjantach. Zajęcia prowadzone były w powiązaniu z tematyką cyklu edukacyjnego, by ułatwić uczniom usystematyzowanie nabytej wiedzy.

Monitoring zaangażowania uczniów oraz stopień przyswojenia przez nich nowych informacji podczas zajęć wyraźnie wskazuje na potrzebę kontynuacji cyklu.

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie dziękuje władzom Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, dyrekcji Instytutu Nauk o Edukacji oraz studentom wraz z opiekunką, za zorganizowanie tego przedsięwzięcia, by uczniowie mogli nie tylko w teorii, ale i w praktyce przygotować się do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Wyrazy szacunku składa również kierownictwu Zakładu Karnego w Cieszynie za serdeczne przyjęcie, współpracę i chęć podjęcia dalszych działań, które umożliwią uczniom i nauczycielom czynną współpracę.

Autorzy: Natalia Ruman
Fotografie: Natalia Ruman