18 maja w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Aktywna starość jako implikacja wielosektorowych działań w polityce społecznej”

Rozmawiali o starzeniu się

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Zakład Historii i Teorii Wychowania oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (Wydział Polityki Społecznej). Patronat nad konferencją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Od lewej: mgr Natalia Ruman, prof. UŚ dr hab. Urszula
Szuścik i dr Wiesława Walkowska (WEiNoE, Instytut
Nauk o Edukacji)
Od lewej: mgr Natalia Ruman, prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik i dr Wiesława Walkowska (WEiNoE, Instytut Nauk o Edukacji)

Otwarcia konferencji dokonali: wicewojewoda Piotr Spyra, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Bożena Stępień i dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie aktywnego starzenia się, zwłaszcza w obliczu zachodzących procesów demograficznych. W tym miejscu warto podkreślić, że rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Na konferencji zostały zaprezentowane referaty osób zajmujących się problematyką aktywnej starości, m.in. mgr Bożeny Stępień Potrzeby człowieka starszego w środowisku zamieszkania, ks. prof. dr. hab. Alojzego Drożdża Ludzie starsi z autorytetem pilnie poszukiwani, prof. Marii Zrałek Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ludzi starszych, dr. Jarosława Derejczyka Prawdy i mity o starzeniu, dr Heleny Hrapkiewicz Wpływ uczestnictwa w UTW na wzrost aktywności społecznej osób starszych, dr Wiesławy Walkowskiej Silver economy – czy dotyczy każdego? oraz przykłady dobrych praktyk realizowanych przez różne podmioty z województwa śląskiego.

Adresatami konferencji byli praktycy, teoretycy i osoby zatrudnione w szeroko rozumianych podmiotach polityki społecznej, z uwzględnieniem sektora pozarządowego.

W związku z konferencją oraz Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, studenci z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego podjęli szereg inicjatyw współpracy z seniorami oraz przeprowadzili aktywizujące zajęcia i warsztaty dla seniorów.

Autorzy: Natalia Ruman
Fotografie: Kinga Grygier