Konkurs na exlibris wybranego wykładowcy Instytutu Sztuki w Cieszynie

W maju 2012 roku jury pod przewodnictwem prof. UŚ Joanny Piech Kalarus, której towarzyszyli adi. Krzysztof Pasztuła, dr Adam Czech i mgr Natalia Pawlus, rozstrzygnęło konkurs na exlibris wybranego wykładowcy Instytutu Sztuki w Cieszynie, zorganizowany przez Katedrę Grafiki Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Nagrody zdobyli: 1. miejsce – Anna Chrzanowska za Exlibris Piotra Wysogląda, 2. miejsce – Aleksandra Bury za Exlibris J.K. (Józefa Knopka), 3. miejsce – Sylwia Wojtkowska za Exlibris Natalii Pawlus. Na konkurs wpłynęło 58 prac. Jury w wyborze zwycięskich prac brało pod uwagę ich zgodność z warunkami zawartymi w regulaminie, walory artystyczne, powiązanie tekstu z grafiką. Wystawę pokonkursową zorganizowano w galerii „Pod tęczą” Katedry Grafiki. W konkursie mogli uczestniczyć studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W każdym exlibrisie należało zasugerować ujęcie portretowe osoby, której praca była zadedykowana. Każdy twórca mógł zgłosić dowolną liczbę prac wykonanych w wybranej technice graficznej.

1. miejsce – Anna Chrzanowska za Exlibris Piotra Wysogląda
1. miejsce – Anna Chrzanowska za Exlibris Piotra Wysogląda
2. miejsce – Aleksandra Bury za Exlibris J.K. (Józefa Knopka)
2. miejsce – Aleksandra Bury za Exlibris J.K. (Józefa Knopka)
3. miejsce – Sylwia Wojtkowska za Exlibris Natalii Pawlus
3. miejsce – Sylwia Wojtkowska za Exlibris Natalii Pawlus
Nominacja, Agnieszka Jarocka za Exlibris E.D. (Eugeniusza Delekty)
Nominacja, Agnieszka Jarocka za Exlibris E.D. (Eugeniusza Delekty)
Nominacja, Sylwia Wojtkowska za Exlibris Natalii Pawlus
Nominacja, Sylwia Wojtkowska za Exlibris Natalii Pawlus
Nominacja, Katarzyna Piróg za Exlibris Ireneusza Botora
Nominacja, Katarzyna Piróg za Exlibris Ireneusza Botora

Autorzy: Adam Czech