IV edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Poszukiwacze na całe życie

20 maja w auli im. Kazimierza Lepszego już po raz czwarty wręczone zostały wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów. Idea nagrody zakłada promowanie aktywnych postaw i działań na rzecz środowiska akademickiego i społecznego.

Od lewej: wyróżniony Michał Kucharski, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
Od lewej: wyróżniony Michał Kucharski, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

Obszar, w jakim przyznawano wyróżnienia, obejmował działalność społeczną, wyniki naukowe, osiągnięcia sportowe, sukcesy w działalności kulturalnej i artystycznej oraz w sztuce filmowej. Nie brakowało kandydatów z powodzeniem łączących dorobek w różnych kategoriach. Po dogłębnej selekcji zgłoszeń, uhonorowane zostały 34 osoby. Nowością było przyznanie wyróżnień nie tylko studentom, doktorantom i słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale także podopiecznym Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Dziekan tej jednostki – dr Jerzy Jarosz – chwalił młodych studentów za entuzjazm, zadawanie kłopotliwych pytań oraz zdumiewające niekiedy osiągnięcia, jak na przykład udział w międzynarodowej konferencji „We are the future” w Bukareszcie.

Paletę dokonań nagrodzonych studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich cechowała duża różnorodność. Doceniona została działalność animatorów życia naukowego na Uniwersytecie, między innymi organizatorów cyklicznych interdyscyplinarnych konferencji poświęconych poszczególnym państwom świata na Wydziale Nauk Społecznych czy redaktorów wydziałowych pism naukowych. Uhonorowane zostały osoby poświęcające wolny czas pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wolontariusze, których celem jest ochrona przyrody czy promowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego. Nagrodzono również studentów legitymujących się doniosłymi indywidualnymi osiągnięciami w filmie, teatrze czy sztukach plastycznych, jak i tych, którzy organizując wystawy, pokazy czy koncerty, umożliwiają dostęp do kultury szerokiej grupie odbiorców. Zaszczyty nie ominęły osób, które osiągają znaczące sukcesy naukowe wykraczające znacznie poza studencką normę – uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych, publikują w prestiżowych periodykach, a swoimi odkryciami rozwijają naukę. Nie zabrakło również akcentów sportowych w postaci uhonorowania kapitana drużyny siatkówki Uniwersytetu Śląskiego oraz drużyny futsalu AZS UŚ, która awansowała do Futsal Ekstraklasy.

UŚ docenił postawę ludzi starszych, którzy nie rezygnują z aktywności nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale i wspólnotowym.

Obecność wyróżnionych z całego spektrum wiekowego prowokowała do refleksji, że Uniwersytet Śląski coraz skuteczniej realizuje strategię uczenia się przez całe życie. Nawiązał do tego JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, stwierdzając, że misją uniwersytetu jest krzewienie wielopokoleniowej edukacji. I tak, pięcioletni szkrab z UŚD w randze „poszukiwacza”, stając przed bramą UŚ, ma perspektywę, że zrobienie małego kroku naprzód oznacza w istocie wielki akademicki krok na całe życie.

Jeden z wielu przybyłych na uroczystość przedstawicieli władz samorządowych – wiceprezydent Katowic Marcin Krupa – w zwięzły sposób ujął esencję uroczystości: – To uhonorowanie ludzi, którym się coś w życiu chce.

Wszystkim nagrodzonym można również dedykować myśl przedstawiciela samorządu doktorantów – Ryszarda Knapka, że są oni tymi, którzy wychodzą poza ramy, tworząc mały uniwersytet w wielkiej jedności. Chyląc przed nimi głowę, pozostaje za JM Rektorem zawołać „Encore – jeszcze!.

Lista wyróżnionych w roku akademickim 2011/2012

Wydział Artystyczny

Iwona Cichy
Paulina Kosma

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Alexander Betekhtin
Jagoda Bosek
Marek Marzec

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Anna Bachniak

Wydział Filologiczny

Anna Duda
Natalia Gorzelnik (również Wydział Pedagogiki i Psychologii)
Michał Kłosiński
Anna Krasucka (również Wydział Nauk Społecznych)
Kamila Kuros
Daria Sitko
Adriana Świątek (również Wydział Nauk Społecznych)
Magdalena Uchnast (również Wydział Nauk Społecznych)

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Piotr Idzik

Wydział Nauk o Ziemi

Krzysztof Gaidzik
Małgorzata Wistuba

Wydział Nauk Społecznych

Michał Kucharski
Grzegorz Libor
Justyna Łapaj
Miłosz Markiewicz
Maria Pallado
Marcin Smierz
Aleksandra Antonina Wycisk

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Monika Banasik
Dorota Sidło

Wydział Prawa i Administracji

Karina Kunc

Wydział Teologiczny

Monika Gwóźdź

Uniwersytet Śląski Dzieci

Oliwia Dobosz
Dominik Kauczor
Weronika Kośmider
Arkadiusz Patschek

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grażyna Ładoń
Maria Somerlik

Autorzy: Tomasz Okraska
Fotografie: Monika Duda