Wojciech Kilar doktorem honoris causa UŚ

18 czerwca na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się uroczystość
nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
Wojciechowi Kilarowi
18 czerwca na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Wojciechowi Kilarowi
Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wojciech
Kilar oraz dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. UŚ dr hab.
Andrzej Żądło
Od lewej: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Wojciech Kilar oraz dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło
Laudację wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik
Laudację wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Szymik
Wniosek Rady Wydziału Teologicznego został zatwierdzony przez
Senat Uniwersytetu Śląskiego 29 maja 2012 roku
Wniosek Rady Wydziału Teologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 29 maja 2012 roku
Wojciech Kilar jest światowej sławy kompozytorem, twórcą utworów
orkiestrowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych, muzyki
filmowej oraz współtwórcą polskiej szkoły kompozytorskiej
Wojciech Kilar jest światowej sławy kompozytorem, twórcą utworów orkiestrowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych, muzyki filmowej oraz współtwórcą polskiej szkoły kompozytorskiej


Fotografie: Agnieszka Sikora