Nekrologi


Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata medycyny i nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
prof. zw. dr. hab. n. biol. Krzysztofa Andrzeja Jędrzejki

wybitnego botanika, briologa, geobotanika,
specjalisty w zakresie botaniki farmaceutycznej i zielarstwa ogólnego,
autora licznych monografii i prac naukowych,
profesora zwyczajnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
w latach 1969–1978 pracownika Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Odszedł od nas Człowiek wielkiej kultury osobistej,
życzliwy i całkowicie oddany służbie Drugiemu, autorytet moralny i naukowy.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu,
mądry, prawy i szlachetny, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
łącząc się w bólu i smutku
Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002–2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996–2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990–1996

oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
mgr Krystyny Gabryel

długoletniego pracownika
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytetu Śląskiego,
cenionego nauczyciela akademickiego i doświadczonego
pedagoga.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 


Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Małgorzaty Komorowskiej


długoletniego i cenionego pracownika administracyjnego
Uniwersytetu Śląskiego,
Osoby serdecznej i otwartej, służącej pomocą
i dobrym słowem, oddanej Uczelni.

Życzliwość i dobroć wobec innych czyniły z Niej
Osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu

składają

Rektor oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach