Kronika UŚ

Juwenalia 2012

Od 21 do 26 maja 2012 r. trwały Juwenalia Śląskie. Tegoroczny festiwal został zorganizowany pod hasłem „Przeżyj z nami koniec świata...”. Świętowanie rozpoczął barwny korowód studentów, który po przejściu katowickimi ulicami dotarł do placu pod Spodkiem, gdzie klucze do miasta na ręce studentów przekazał wiceprezydent Katowic Marcin Krupa. W programie juwenaliów przewidziano wiele atrakcji. Wśród gwiazd polskiej sceny muzycznej pojawili się: Bas Tajpan/Miuosh, Fokus, Alergen, Fisz Emade, Lao Che, Strachy na Lachy, Eris is My Homegirl, Enej, Coma, Vavamuffin, Skorup oraz Grubson. Ponadto m.in.: 22 maja w klubie studenckim Straszny Dwór wystąpił zespół Git Produkcja/Bracia Figo Fagot, 23 maja odbyło się Wielkie Grillowanie z Radiem Egida. Juwenalia zorganizowane zostały przez Porozumienie Samorządów Studenckich Śląskich Uczelni Wyższych: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także uczelni prywatnych. Studenckie święto odbywało się także w innych miastach uniwersyteckich regionu: Juwenalia Zagłębiowskie w Sosnowcu (od 14 do 18 maja) i Rybniku (9 do 11 maja). W ramach obchodów sosnowieckich odbyły się m.in.: turniej bowlingowy w Fantasy Parku, koncerty grup Myzoone i Vintage w Klubie Studenckim „Gdziekolwiek”, noc filmów i impreza Hawaiian Night oraz gry i zabawy na terenie osiedla akademickiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Również w programie rybnickiej imprezy znalazło się wiele atrakcji, m.in.: Akademicki Dzień Sportu, korowód studencki ulicami miasta, piknik studencki oraz wielobój uczelniany, a także warsztaty zumby, pokaz malarstwa ulicznego, pokaz tańca break dance i koncerty zespołów wyróżnionych podczas Juwenaliowego Amatorskiego Przeglądu Artystycznego JAPA.

Grand Prix dla CINiBA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka otrzymały główną nagrodę w pierwszej edycji konkursu architektonicznego organizowanego przez tygodnik „Polityka”. Kapituła konkursu najwyżej oceniła nową siedzibę biblioteki uniwersyteckiej w Katowicach w kategorii architektury i ładu przestrzennego. W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczyli autorzy projektu z pracowni HS99 oraz dyrektor CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec. Nową bibliotekę akademicką docenili także internauci, którzy głosowali w plebiscycie online na stronie internetowej czasopisma oraz za pośrednictwem portalu Onet.pl. Oceniono 117 projektów. Do finału trafiły wyłącznie realizacje zaprojektowane w polskich biurach architektonicznych. W tegorocznej edycji obiekty były oceniane w 3 kategoriach: realizacje architektoniczne, rozwiązania urbanistyczne, sztuka w przestrzeni publicznej. Kapitułę konkursu tworzyli najwybitniejsi architekci i urbaniści, krytycy architektury, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz ładu w przestrzeni publicznej a także znani artyści.

Powołanie Akademii BlackBerry na UŚ

22 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisano porozumienie dotyczące powołania Akademii BlackBerry, która powstanie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Ze strony naszej uczelni umowę podpisał JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Firmę BlackBerry reprezentował David Keane. Akademia jest wspólnym projektem Uniwersytetu Śląskiego oraz firmy Research In Motion – producenta rozwiązań BlackBerry, firmy Proget – członka BlackBerry Alliance oraz firmy Polkomtel SA – operatora sieci komórkowej Plus.

Celem Akademii Nowych Technologii jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat metod oraz narzędzi tworzenia nowoczesnych aplikacji mobilnych. W ramach Akademii realizowane będą wykłady i zajęcia laboratoryjne, a dzięki możliwości pracy z najnowszymi urządzeniami i rozwiązaniami BlackBerry, studenci będą mogli zdobyć unikatową wiedzę oraz umiejętności praktyczne, wpisujące się w najnowsze trendy rozwoju technologii informatycznych oraz ich zastosowań we współczesnym biznesie i rozrywce. Uniwersytet Śląski otrzyma również tablety oraz telefony, z których studenci będą mogli korzystać w czasie zajęć laboratoryjnych. Inauguracja Akademii BlackBerry odbyła się tego samego dnia w auli Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu.

JM Rektor UŚ przewodniczącym KRASP

26 maja w Warszawie, podczas posiedzenia zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, odbyły się wybory władz KRASP na kadencję 2012–2016. W wyniku głosowania przewodniczącym Konferencji został wybrany JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie tworzą ją rektorzy reprezentujący 107 uczelni, w tym 11 niepublicznych. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów ośrodków akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.

Licea nawiązują współpracę z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski, wspólnie z miastem Katowice, zainicjował stworzenie unikatowego projektu edukacyjnego, którego celem jest nawiązanie ścisłej współpracy merytorycznej z dwoma katowickimi liceami. Projekt ma zapewnić uczniom szkół ponadgimnazjalnych wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Umowa w tej sprawie została zawarta 28 maja. Uroczyste podpisanie dwóch trójstronnych porozumień pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Miastem Katowice i szkołami – IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza – odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ. Projekt edukacyjny przewiduje modyfikacje programów nauczania w obu szkołach. Pracownicy naukowo-dydaktyczni UŚ będą także, wspólnie z nauczycielami, prowadzić wybrane zajęcia oraz sprawować opiekę merytoryczną nad poszczególnymi klasami. Część zajęć dydaktycznych uczniowie liceów będą odbywać na terenie Uniwersytetu, mając dostęp do pracowni, laboratoriów, księgozbiorów i elektronicznych baz danych CINiBA oraz Centrum Kształcenia na Odległość, a także z platformy e-learningowej MOODLE. Współpraca szkół z Uniwersytetem obejmować będzie też nauczycieli, dla których przewidziana jest możliwość doskonalenia warsztatu przedmiotowo-dydaktycznego, poprzez m.in. indywidualne konsultacje z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UŚ oraz udział w specjalnych szkoleniach i warsztatach. Współpraca ma wejść w życie już od nowego roku szkolnego.

Gala wręczenia nagród w Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego

30 maja w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie Indeksów Studentów Wydziału Filologicznego. Wyróżnienia otrzymało pięćdziesięciu studentów, którzy w roku akademickim 2010/2011 uzyskali najwyższe średnie ocen. W tym roku po raz pierwszy podczas gali członkowie Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego UŚ uhonorowali także nauczycieli akademickich, wysoko ocenionych w ankietach wypełnianych przez studentów. W spotkaniu uczestniczył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas uroczystości wystąpił Jakub Blokesz – laureat m.in. nagrody Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej oraz 45. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Samorząd Studencki Wydziału Filologicznego we współpracy z władzami Wydziału.

BIOGEO-SILESIA ORSIP

30 maja w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie projektu pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”. W ramach projektu zorganizowano konferencję, która stała się okazją do omówienia celów projektu i sposobów ich realizacji, a także wyników ankiet wypełnionych przez osoby i instytucje zajmujące się gromadzeniem danych o zasobach przyrody w naszym regionie. W programie przewidziano również wystąpienia na temat środowiskowych baz danych oraz warsztaty z udziałem specjalistów prowadzących badania przyrodnicze na obszarze województwa śląskiego. Projekt realizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, reprezentowany przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Koordynatorem ze strony uczelni jest dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. W ramach projektu powołany został komitet sterujący, którego przewodniczącym jest prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Mecz charytatywny „Senat kontra Senat”

1 czerwca na Stadionie Ludowym w Sosnowcu odbył się charytatywny mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentantami Senatu RP a przedstawicielami senatów uczelni polskich. To czwarta edycja meczu „Senat kontra Senat”, z którego dochód został przeznaczony na XXIV Edycję Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Śląski, Senat RP, Fundacja im. Krystyny Bochenek, „Gazeta Wyborcza”, Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla senatorów RP.

XVI Koncert Akademicki

2 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się na XVI uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu. Koncert został poświęcony „Muzycznym stolicom świata”. Wśród wykonawców znaleźli się: Orkiestra Muzyków Śląskich, chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” i chór kameralny „Ad libitum”, Agnieszka Piass – sopran, Sabina Olbrich- Szafraniec – sopran, Mateusz Zajdel – tenor, Ireneusz Miczka – baryton, Dariusz Górniok – fortepian, Daniel Lis – akordeon, bandoneon, Tomasz Spaliński – gitara, Marcin Żupański – saksofon, flet, Igor Dohovič – dyrygent. Przygotowaniem zespołów zajęła się dr Izabella Zielecka-Panek. Koncert poprowadziła dr Małgorzata Mendel. Podczas uroczystości prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek wygłosił wykład pt. „Witamy swoich i żegnamy obcych. »My« i »oni« na Górnym Śląsku w 1922 roku”. Wystąpił również Chór Uniwersytetu Śląskiego Dzieci pod dyrekcją prof. UŚ dr. hab. Waldemara Sutryka, fortepian – Maciej Musiał.

XXXIV Sympozjum Polarne

Od 14 do 16 czerwca 2012 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbywało się XXXIV Sympozjum Polarne, będące największą w kraju branżową konferencją badaczy Arktyki i Antarktyki. Podczas sympozjum zostały zaprezentowane najważniejsze wyniki badań obszarów polarnych. Zorganizowano także otwarty pokaz filmów dokumentalnych i popularno- naukowych oraz wystawy o tematyce polarnej. Dla młodych naukowców przygotowano warsztaty prowadzone przez redaktorów kwartalnika „Polish Polar Research”. W sympozjum uczestniczyli m.in.: prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ Wojciechowi Kilarowi

18 czerwca na Wydziale Teologicznym w Katowicach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Wojciechowi Kilarowi. Wniosek Rady Wydziału Teologicznego został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 29 maja 2012 roku. Wojciech Kilar jest światowej sławy kompozytorem, twórcą utworów orkiestrowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych, muzyki filmowej, współtwórcą polskiej szkoły kompozytorskiej.