Szansa w EFSie

"Otaczają nas projekty, pracujemy nad nimi codziennie, rzadko jednak poświęcamy, choć trochę uwagi by nad nimi zapanować - by nimi zarządzać". Od tej jakże trafnej sentencji J. Davidsona Frame', a szkoleniowcy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika, rozpoczynali swoje zajęcia szkoleniowe, które w kwietniu przeprowadzili dla studentów z Filii z Cieszyna. Celem zajęć było wyjaśnienie studentom szczególnych cech myślenia projektowego, które pozwala "... zdziwienie rzeczywistością zamienić na pomysł a ten na projekt, który tę rzeczywistość zmienia".

Dobrym przy tym tłem dla tej dyskusji o projektach stał się Europejski Fundusz Społeczny i możliwości jakie w nim tkwią dla finansowania różnych innowacyjnych przedsięwzięć związanych z rynkiem pracy, którym studenci z niepokojem się przyglądają. Nic dziwnego, że na zaproponowane szkolenie poświęcone właśnie tej problematyce zapisało się całkiem spora grupa.

Rybnickie Centrum, określające się w skrócie mianem CRIS zaczyna wyrastać w Województwie Śląskim na jedną z aktywniejszych organizacji szkolących z zakresu programów europejskich i pisania projektów. Jeśli by zastanawiać się, gdzie tkwi tajemnica ich sukcesu, to po szkoleniach jakie przeprowadzili u nas, można by bez wahania orzec, że w ich kompetencji. CRIS bowiem skupił u siebie całkiem profesjonalny zespół szkoleniowców, którzy wiedzą jak zainteresować całkiem przecież trudną problematyką przygotowywania, a potem zarządzania i rozliczania różnorakich projektów. Ich kompetencja wcale przy tym nie wzięła się z niczego. Część z nich to bowiem śląscy specjaliści EURO NGO, specjalnego programu szkoleniowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a wszyscy to doświadczeni trenerzy mający za sobą sporu już treningów.

Nasi studenci byli zadowoleni i wcale nie narzekali, że przesiedzieli razem 8 godzin na zorganizowanych zajęciach. Odbyły się one w dwóch turach w kwietniu tego roku i razem wzięło w nich udział prawie 120 studentów różnych lat i kierunków obu cieszyńskich wydziałów. Co ciekawe nikt ich do tych zajęć nie przymuszał. Były dobrowolne, a dodatkowo - co ważne - to jeszcze i bezpłatne. Na przeprowadzenie zajęć dla studentów CRIS otrzymał z budżetu Województwa Śląskiego grant, a Filia bezpłatnie udostępniła salę wykładowo i pomogła całość przygotować. Wyszedł z tego całkiem dobry projekt z pokaźną liczba beneficjentów. Oby więcej takich projektów.

Pozytywny zbieg okoliczności to ten, iż szkolenie CRISu zbiegło się w czasie z otrzymaną z Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Katowicach potwierdzoną informacją, że projektowi Filii p.t. Startuję w biznesie" przyznano dofinansowanie w ramach Działania 2.1 ZPORRu. Projekt przewidujący doradztwo dla studentów zainteresowanych samodzielną działalnością gospodarczą będzie realizowany w roku akademickim 2005/2006.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...