Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 2005

Ciąg dalszy rankingu "Newsweeka", Zestawienie "Przekroju"

Tygodnik "Newsweek" opublikował uzupełnienie tegorocznego rankingu uczelni wyższych. W zestawieniu wybranych kierunków studiów prawo prowadzone na Uniwersytecie Śląskim znalazło się na pozycji 8, psychologia na pozycji 11 a zarządzanie i marketing na pozycji 37. Jak już informowaliśmy Uniwersytet Śląski w ogólnopolskim zestawieniu 100 najlepszych uczelni wyższych znalazł się na 75 miejscu. Ranking opracowywany jest pod kątem skuteczności w przygotowaniu absolwentów do zdobycia dobrej pracy.

Dla kierunku prawo - 8 pozycja UŚ (podobnie jak w zeszłym roku): procent absolwentów zatrudnionych w badanych firmach wynosi 3,84 przy 3932 absolwentach od 1995 roku i 151 zatrudnionych absolwentach. Dla kierunku zarządzanie i marketing prowadzonego przez Szkołę Zarządzania UŚ - 37 pozycja UŚ (w zeszłym roku pozycja 5.): procent absolwentów zatrudnionych w badanych firmach wynosi 1,02 przy 782 absolwentach od 1995 roku i 8 zatrudnionych absolwentach Kierunek psychologia nie był badany w poprzednich edycjach rankingu.

Swoje zestawienie najlepszych uczelni wyższych zdaniem studentów opublikował również tygodnik "Przekrój" (nr 11 z 10 marca 2005 r.) we współpracy z Ogólnopolskim Magazynem Studenckim "Semestr". W rankingu biorącym pod uwagę wyłącznie opinie studentów wyrażone w anonimowych ankietach Uniwersytet Śląski znalazł się na miejscu 34 na 36 badanych uczelni państwowych. Studenci oceniali program studiów i jego realizację, profesjonalizm swoich wykładowców (ich wiedzę i przygotowanie do zajęć), indywidualne podejście uczelni do studenta, warunki lokalowe (wyposażenie sal, akademiki), bazę informatyczno- biblioteczną (w tym dostęp do Internetu), obsługę administracyjną, organizację praktyk i staży oraz system stypendiów naukowych i socjalnych. W każdej z kategorii uczelnia była oceniana w pięciopunktowej skali. Punkty sumowano i liczono średnią. Przepytano 3600 studentów na 36 uczelniach (wybranych spośród niemal 100 istniejących polskich państwowych uczelni wyższych). Na każdej z uczelni przeprowadzono 100 ankiet wśród studentów różnych lat z co najmniej 4 wydziałów. W zestawieniu najlepszą okazała się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wyniki szczegółowe:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ocena ogólna: 2,939
Jakość merytoryczna studiów
Program studiów i jego realizacja: 3,333
Profesjonalizm wykładowców (w tym: wiedza, przygotowanie do zajęć itp.): 3,538
Warunki studiowania
Warunki lokalowe (wyposażenie sal dydaktycznych, akademiki itp.): 2,355
baza informatyczno-biblioteczna (w tym: dostęp do Internetu): 2,559
Życzliwość pracowników uczelni
Obsługa administracyjna w dziekanacie: 3,258
Indywidualne podejście do studenta: 3,161
Wsparcie uczelni
Praktyki, staże: 2,387
Stypendia naukowe i socjalne: 2,925

Studenckie poparcie dla Konstytucji

Studenci Uniwersytetu Śląskiego opowiedzieli się we własnym referendum za przyjęciem Konstytucji Europejskiej. W głosowaniu wzięło udział ponad dwa tysiące studentów ze wszystkich wydziałów. 80% uczestników głosowania opowiedziało się za Konstytucją, sprzeciw wyrazili tylko studenci Wydziału Teologicznego (76%). Referendum zostało przeprowadzone 25 kwietnia w ramach Konferencji o Konstytucji Europejskiej zorganizowanej przez Komisję Europejską Sejmu RP, Forum Młodych Dyplomatów, Radę Samorządu oraz Koło Naukowe Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, Naukowe Koło Integracji Europejskiej Wydziału Nauk Społecznych UŚ, Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego UŚ.

Testowe szkolenia projektu "IDOL"

25 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przeprowadzone zostało testowe szkolenie studentów niepełnosprawnych na temat autoprezentacji i rynku pracy. Szkolenie jest jedną z części międzynarodowego projektu "IDOL" (Inclusion of Disabled in Open Labour Market), w którym uczestniczy Uniwersytet Śląski i ma na celu opracowanie programu szkoleń wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podczas szkolenia 11-osobowa grupa studentów niepełnosprawnych pracowała nad zwiększeniem swoich umiejętności w zakresie efektywnej autoprezentacji, kreowania własnego wizerunku, prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętności interpersonalnych.

18 i 19 maja, niewidomi studenci Uniwersytetu Śląskiego byli uczestnikami testowego szkolenia z zakresu obsługi programów udźwiękawiających, dzięki którym osoby z dysfunkcją wzroku mogą korzystać z komputera w sposób porównywalny z osobami widzącymi. Uwagi zebrane podczas testowania obu części projektu zostaną przedstawione na spotkaniu partnerów projektu "IDOL", które odbędzie się na początku lipca w Sofii.

Spotkanie z Grażyną Staniszewską

29 kwietnia w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku odbyło się spotkanie z Grażyną Staniszewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego, która wygłosiła wykład Model kultury politycznej i rodzaj wypracowanego konsensusu podczas obrad Okrągłego Stołu w porównaniu z procesem stanowienia Konstytucji dla Europy. Organizatorem spotkania było Rybnickie Koło Naukowe Politologów wraz z Samorządem Studenckim Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku.

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 18 kwietnia 2005 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi Panu Beniaminowi Kostrubcowi z Wydziału Nauk o Ziemi oraz tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych Pani Mirosławie Knapik z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Sympozjum polsko-amerykańskie

Od 10 do 16 maja na Uniwersytecie Śląskim gościła delegacja amerykańskich naukowców z West Chester University, która wzięła udział we wspólnym sympozjum: Innovation in Higher Education: A Global Perspective. Sympozjum organizowane przez Katedrę Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym i Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii trwało od 10 do 13 maja na Uniwersytecie Śląskim. Sympozjum jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem UŚ i West Chester University na mocy porozumienia o współpracy na poziomie instytucjonalnym i badawczym, podpisanego wiosną bieżącego roku. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, kierujący Katedrą Literatury Porównawczej.

Wykład profesora Rodneya C. Ewinga

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz Górnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego zorganizowała wykład Prof. Rodneya C. Ewinga z University of Michigan: ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE NUCLEAR FUEL CYCLE: PLUTONIUM & MINERALOGY, który odbył się 9 maja w siedzibie Wydziału. Profesor Rodney C. Ewing jest badaczem problemów z pogranicza geologii, mineralogii, technologii jądrowych i materiałoznawstwa. Były Prezydent Mineralogical Society of America, światowej sławy badacz minerałów metamiktycznych i naturalnych analogów odpadów promieniotwórczych.

Spotkanie z Bronisławem Wildsteinem

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych była organizatorem spotkania na temat naprawy III RP czy budowy IV RP z Bronisławem Wildsteinem, dziennikarzem tygodnika "Wprost", które odbyło się 13 maja w auli im. K. Popiołka na WNS.

Juwenalia 2005

15 maja rozpoczęły się tegoroczne Juwenalia - święto studenckie organizowane przez Porozumienie Studentów Uczelni Śląskich. W programie imprezy znalazło się wiele koncertów, projekcji filmowych, imprez studenckich, a także m.in. zawody sportowe, regaty, kabaretony, maraton fitness i próba pobicia rekordu świata w długości łańcucha z monet. Juwenalia trwały do 21 maja. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się 16 maja w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego. Patronat nad imprezą objęli Prezydent Katowic Piotr Uszok i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek.

Zielony Czek

Prof. dr hab. Sylwia Łabużek, dr Jolanta Pająk i mgr Bożena Nowak z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ zostały laureatkami tegorocznej nagrody "Zielony Czek" w kategorii prace naukowo-badawcze, przyznawanej przez zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Nagrodzona praca dotyczy wykorzystania mikroorganizmów glebowych w biodegradacji modyfikowanych folii polietylenowych. "Zielone Czeki" przyznawane są osobom w sposób szczególny zaangażowanym na rzecz ochrony środowiska w województwie śląskim. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 kwietnia w siedzibie Polskiego Radia Katowice.

Śląska Nagroda Jakości dla profesora Tadeusza Sławka

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego, został uhonorowany Śląską Nagrodą Jakości. Nagroda przyznawana co roku przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach ma na celu integrację środowiska gospodarczego i promocję przedsiębiorstw z naszego regionu, a także promocję nowoczesnej filozofii Zarządzania przez Jakość-TQM. Uroczyste zakończenie tegorocznej VII edycji konkursu odbyło się 13 maja w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Uniwersytet ekspertem roku

Podczas konferencji Informatyka a ochrona dóbr kultury, która odbyła się 16 maja na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski otrzymał certyfikat "The Expert of the Year" przyznany przez Chorwackie Stowarzyszenie GIS Forum za wkład w dziedzinie GIS (system informacji geograficznej), informatyki i współpracy międzynarodowej. JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Januszowi Janeczkowi wręczona została replika rzeźby głowy młodej kobiety (prawdopodobnie cesarzowej Plautilli), dzieła pochodzącego z początków III wieku, odnalezionego w rzymskiej osadzie Solin na terenie dzisiejszej Chorwacji.

Mistrzowska ekipa

6 medali podczas I Ogólnopolskich Akademickich Zawodów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych zdobyli reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Daria Ferdynus, uczestniczka IV roku studiów doktoranckich w Instytucie Fizyki, Michał Gizak z I roku edukacji techniczno-informatycznej i Adam Gniadek z I roku socjologii reklamy. Studenci biorący udział w zawodach należą do powstającego Koła Sportowo-Rekreacyjnego Studentów Niepełnosprawnych UŚ, którego opiekunem jest mgr Wiesław Majcher ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Zawody odbyły się 14 maja w Poznaniu.

Tytuł mistrza dla NIC SPECJALNEGO

Tytuł Mistrza Uniwersytetu Śląskiego w rozegranym 16 maja meczu finałowym 15. edycji Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej (ULKA) zdobyła drużyna NIC SPECJALNEGO, która po zaciętym pojedynku pokonała YANKEE 79:73. W przerwach meczu odbyły się pokazy sekcji stepu pod kierunkiem Agnieszki Jaroszewskiej oraz pokaz tańca irlandzkiego. Skład zwycięskiej drużyny NIC SPECJALNEGO: Michał Goj (19 pkt), Bartłomiej Solik (14), Maciej Preidl (14), Marek Mandowski (12), Tomasz Tarski (11), Łukasz Wojtowicz (6) i Piotr Poskart (4).

Opracowała
Małgorzata Krasuska-Korzeniec
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...