Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza

Z nadzieją, że tegoroczny czerwiec jednak więcej słońca niż deszczu przyniesie, oddajemy w Wasze ręce przedostatni w tym roku akademickim numer "Gazety Uniwersyteckiej". Obfituje on w relacje z wielu imprez majowych, w tym szczególnie zapraszamy do lektury "rozkładówki". Tam znajdziecie "coś dla oka", czyli fotoreportaż z Wielkiej Majówki.

Do innych, ważnych imprez, jakie miały miejsce ostatnio w Uniwersytecie Śląskim z pewnością można zaliczyć uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. zw. dr. hab. Maksymilianowi Pazdanowi, która odbyła się 19 maja w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Pracownicy Katedry Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego przygotowali dla nas artykuł, w którym przybliżają sylwetkę naukową Profesora Maksymiliana Pazdana.

20 maja odbył się w naszej Uczelni Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Slezské Univerzity v Opavě). W święcie tym wzięło udział wielu gości z Opawy, przedstawiciele władz naszego Regionu oraz władze, pracownicy i studenci UŚ. Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego tej imprezie, informując równocześnie, że już w kolejnym numerze "Gazety..." zamieścimy relację z Dnia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który świętowaliśmy w Opawie 31 maja.

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem poświęconym uroczystościom w bazylice ojców paulinów Na Skałce w Krakowie, gdzie 22 maja otwarto Zespół Biblioteczno-Muzealny. W konserwacji skałecznych zbiorów uczestniczyła Międzywydziałowa Pracownia Ochrony i Konserwacji Zbiorów pod kierownictwem prof. dr. hab. Leonarda Ogiermana, działająca przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ.

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...