Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej

Europa - integracja - sztuka

8 czerwca 2005 roku o godz. 11.00, w Sali Parnassos Biblioteki Śląskiej odbędzie się dziesiąty koncert muzyki artystycznej

logo
z cyklu Europa - integracja - sztuka. Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno - terapeutycznej. Roczny projekt artystyczno - naukowy realizowany był przy współpracy Akademii Muzycznej w Katowicach, Biblioteki Śląskiej oraz Zakładu Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego. Patronami Honorowymi byli JM Rektor Akademii Muzycznej Prof. Eugeniusz Knapik, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Sz. P. Prof. Mirosławie Knapik - Kierownikowi Zakładu Arteterapii UŚ, która prowadziła wszystkie koncerty. Dziękujemy także Sz. P. Dziekanowi Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach Prof. AM Zygmuntowi Tlatlikowi oraz tym pedagogom Akademii Muzycznej, którzy zgodzili się wziąć udział w tym projekcie. Dziękujemy także wielu wykonawcom, pedagogom i studentom Akademii Muzycznej w Katowicach, którzy od września 2004 roku do czerwca 2005 roku, wykonali dla nas tyle pięknych utworów instrumentalnych i wokalnych, solowo, w duetach i zespołowo, dając nam niepowtarzalną okazję poznania kultury muzycznej krajów Unii Europejskiej. Dziękujemy także pedagogom i studentkom Akademii Muzycznej za wspaniałe prezentacje rytmiczne.

Obiorcami koncertów byli uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci przedszkolne, osoby autystyczne. Mimo problemów rozwojowych i dużych różnic wiekowych zawsze chętnie uczestniczyli w koncertach, z wielką uwagą i zainteresowaniem słuchali artystów, pozytywnie odbierali proponowany im (często trudny) repertuar muzyczny. Wybrana grupa dzieci z zaburzeniami rozwoju uczestniczyła również w trzydziestu warsztatach artystycznych. Zajęcia rytmiczne prowadziły mgr Aleksandra Maciejczyk i mgr Anna Szczepańska, warsztaty muzyczne prowadziła dr Wiesława Sacher, zajęcia plastyczne dr Anna Stawiarska. Efektem pracy jest przygotowana do druku publikacja książkowa pt. Europa - integracja - sztuka. Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno - terapeutycznej, pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Sacher.

W projekcie Europa - integracja - sztuka. Tematyczna koncepcja pracy edukacyjno - terapeutycznej wybrane ośrodki terapeutyczne przygotowywały krótkie przedstawienia teatralne, w oparciu o elementy kultury danego kraju europejskiego. Pragniemy podziękować wszystkim wykonawcom i terapeutom, którzy włączyli się w to wspólne przedsięwzięcie. Począwszy od września 2004 r. kolejne inscenizacje przygotowały następujące instytucje i osoby:

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej "Promyk" w Katowicach, opiekunowie mgr Agnieszka Pilecka, mgr Grażyna Reguła - Mączka; przedstawienie "Jak to drzewiej bywało" prezentujące kulturę polską;
  2. Szkoła Podstawowa nr 12 w Chorzowie, opiekun grupy integracyjnej mgr Jolanta Borowiecka; mgr Dorota Podstawska, przedstawienie "Węgierska baśń o soli" (Węgry);
  3. WTZ PSOUU w Chorzowie i zespół "Błyskawica" ze Starochorzowskiego Domu Kultury, opiekun mgr Aleksandra Borowiecka; przedstawienie "Czeska legenda o księżniczce Dobrawie" (Czechy);
  4. Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach, opiekunowie grupy dzieci niesłyszących mgr Grażyna Kondzielnik i mgr Anna Brzozowska; przedstawienie "Dziewięćsił" (Słowacja);
  5. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach - Szopienicach, opiekunowie mgr Laura Garula, mgr Beata Kacała; przedstawienie "Legenda o trzech braciach" (Litwa);
  6. Gimnazjum dla dzieci niesłyszących w Katowicach - opiekunowie mgr Dorota Bauman, mgr Iwona Jara, mgr Maria Wejsflog, mgr Aleksandra Grozdecka; przedstawienie "Opowieść pełna mądrości" (Łotwa)
  7. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach, opiekunowie mgr Edyta Gryboś - Zabrzeńska, mgr Katarzyna Koclęga, mgr Marzena Jaskulska; przedstawienie "Kult ognia" (Estonia)
  8. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Katowicach, opiekunowie: mgr Anna Kowal, mgr Bożena Pijanowska, mgr Monika Jaskulska, mgr Anna Chrzan; przedstawienie "Złote jabłka" (Słowenia).
  9. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 w Katowicach, opiekun mgr Agata Kaczmarczyk; przedstawienie "Kanon jest dobry na wszystko" (Cypr)
  10. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 16 w Rudzie Śląskiej, opiekunowie kl. IIc mgr Irena Kopańska, Barbara Wojtaś, przedstawienie "Powrót do przeszłości w oparciu o baśń maltańską Lenno" (Malta).

Za współpracę z ośrodkami terapeutycznymi odpowiedzialna była dr Grażyna Szafraniec, prowadząca także badania diagnostyczne dzieci uczestniczących w specjalnym programie stymulacji rozwoju poprzez działania arteterapeutyczne.

Projekt ten mógł zostać zrealizowany dzięki pracy i zangażowaniu wielu osób, które bez żadnej gratyfikacji finansowej, poświęcając swój wolny czas, włączyły się w działania mające na celu poznanie kultury i sztuki krajów Unii Europejskiej.

W imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom składam serdeczne podziękowania.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...