IX edycja konkursu Fundacji im. Nowickiego na najlepszych absolwentów wyższych uczelni

logo

Fundacja im. Nowickiego ogłasza IX edycję konkursu na najlepszych absolwentów wyższych uczelni z dziedzin związanych z ochroną środowiska, wiążący się z możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego i naukowego poprzez odbycie 6-miesięcznego stypendium w Niemczech.

Fundacja im. Nowickiego ma za zadanie promować polskich absolwentów na rynku międzynarodowym, głównie Niemiec i wspierać ich rozwój w szeroko rozumianej ekologii i ochronie środowiska. Program stypendialny prowadzony jest we współpracy z Niemiecką Federalną Fundacją Ochrony Środowiska (Deutsche Bundesstiftung Umwelt).

Kto może zostać stypendystą?

Absolwenci szkół wyższych różnych kierunków (nawet prawa, architektury czy ekonomii), którzy napisali pracę magisterską uwzględniającą problematykę ochrony środowiska. Ukończenie studiów winno mieć miejsce w roku ubiegania się o stypendium, lub też rok wcześniej.

Co oferuje program?

Sześciomiesięczny staż, z możliwością przedłużenia do roku, w dowolnego rodzaju instytucjach (zgodnie z zainteresowaniami lub propozycjami kandydata): uczelniach wyższych, instytutach naukowych, ministerstwach, urzędach, firmach prywatnych itp. na terenie Niemiec.

Wysokość stypendium

1000 euro miesięcznie

Jak otrzymać stypendium?

Aby wziąć udział w I etapie konkursu należy przesłać (wyłącznie pocztą) następujące dokumenty: życiorys wraz z opisem zainteresowań, planów i dokonań; zaświadczenia z dziekanatu o średniej z ocen ze studiów, ocenie pracy magisterskiej i z egzaminu dyplomowego; recenzje pracy magisterskiej; zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego lub/i języka angielskiego (z poziomem zaawansowania i oceną); zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Adres: Fundacja im. Nowickiego, Walecznych 44a/1, 03-916 Warszawa

Terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń: od 01.06.2005 do 30.09.2005 r.
  • rozstrzygnięcie konkursu - połowa listopada 2005 r.
  • realizacja stypendiów - od marca 2006 r.

Więcej informacji:

www.fundnowickiego.pl
biuro@fundnowickiego.pl
tel. kom. 0 605 538 704

Koordynator Programu Stypendialnego
Ewa Witkowska

Autorzy: Ewa Witkowska
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...