Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Opawie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

logo
20 maja br. w Uniwersytecie Śląskim odbył się Dzień Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Slezské Univerzity v Opavě). W katowickim święcie udział wzięli przedstawiciele Uczelni w Opawie z JM Rektorem UŚ prof. PhDr. Zdenkiem Jiráskiem, władze obu miast: Katowic i Opawy oraz Konsul Generalny Republiki Czeskiej Josef Byrtus. Wśród gospodarzy opawskiego święta znaleźli się przedstawiciele władz naszej Uczelni: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor-elekt dr hab. Barbara Kożusznik, Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. UŚ dr hab. Zygmunt Wróbel, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Józef Bańka, a także wykładowcy, przedstawiciele jednostek UŚ i studenci. Organizatorami imprezy byli Biuro Promocji i Karier UŚ oraz Koło Naukowe Slawistów "Światowid".

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i Konsul Generalny Republiki Czeskiej Josef Byrtus
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i Konsul Generalny
Republiki Czeskiej Josef Byrtus

Święta obu Uczelni są organizowane w ramach wspólnych działań Uniwersytetów: Śląskiego w Katowicach, Śląskiego w Opawie, Opolskiego, Ostrawskiego, Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, mających na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi regionu w duchu zjednoczonej Europy.

foto: Agnieszka Sikora

foto: Agnieszka Sikora

Uniwersytet Śląski w Opawie istnieje od 1991 roku. Obejmuje obecnie cztery jednostki naukowo-dydaktyczne: Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości, Instytut Matematyczny i Centrum Kształcenia. Uczelnia kształci ok. 3500 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. W czasie swego istnienia Uniwersytet ten stał się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych i edukacyjnych Północnych Moraw i Śląska.

foto: Agnieszka Sikora

W programie prezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Katowice znalazły się: koncert Kameralnego Chóru Slezské Univerzity v Opavě pod dyrekcją mgr. Petra Škarohlída, dyskusja otwarta Dzieje Śląska w badaniach Instytutu Historii i Muzeologii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Slezské Univerzity v Opavě i jego współpraca z polskimi partnerami (doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., PhDr. Petr Vojtal, Instytut Historii i Muzeologii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego) oraz wykłady:

  • Robot: The Story of the Word in the World (Rossum's Universal Robots) - prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Instytut Informatyki Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego;
  • Wspólne czesko-polskie konferencje literaturoznawcze organizowane w Opawie od 1995 roku (z inicjatywy prof. Edmunda Rosnera z Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie) - Mgr. Libor Martinek, Ph.D., Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego;
  • Możliwości dalszego kształcenia na Wydziale Handlu i Przedsiębiorczości w Karwinie, Slezské Univerzity v Opavě (studium doktoranckie, studium e-learning, studium w języku angielskim) - Ing. Eva Wojnarová, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości;
  • Rezultaty i perspektywy projektu Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich - Mgr. Jiří Mašata, Instytut Administracji i Polityki Regionalnej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego;
  • Zakres zainteresowań i organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w krnowskim Centrum Kształcenia Slezské Univerzity v Opavě - PhDr. Marie Babničová, Centrum Kształcenia.

Obchody Dnia Uniwersytetu Śląskiego w Opawie uświetnił występ Kameralnego Chóru Slezské Univerzity v Opavě
Obchody Dnia Uniwersytetu Śląskiego w Opawie uświetnił występ
Kameralnego Chóru Slezské Univerzity v Opavě

Dniu Uniwersytetu Śląskiego z Opawy towarzyszyła wystawy twórczości polskich studentów Instytutu Fotografii Artystycznej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Slezské Univerzity v Opavě oraz pozycji wydawniczych Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego i Wydziału Handlu i Przedsiębiorczości Slezské Univerzity v Opavě. W ramach katowickich Juwenaliów, w Katowicach-Ligocie wystąpiła z koncertem rockowa grupa "Nekuř toho tygra".

Autorzy: Redakcja, Foto: Agnieszka Sikora
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...