Z prac Komisji ds. Stosunków Polsko- Czeskich i Polsko- Słowackich PAN

28 kwietnia br. gościł, na zaproszenie Komisji, w murach cieszyńskiej uczelni PhD. Libor Martinek - literaturoznawca, tłumacz, poeta, muzykolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Bohemistyki i Bibliotekarstwa Wydziału Filozoficzno-Przyrodoniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Podczas spotkania L. Martinek zaprezentował członkom Komisji oraz studentom pedagogiki publikację swego autorstwa z roku 2004: Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 (Literatura polska na Zaolziu po 1945 roku).

W swym wystąpieniu L. Martinek podkreślił, iż książka będącą efektem kilkuletnich badań historycznoliterackich nad literaturą polskiej mniejszości narodowej, nawiązuje bezpośrednio do badań cieszyńskiego, zmarłego w 1998 roku, historyka literatury Edmunda Rosnera (przewodniczącego w latach 90. Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich), u którego odbywał w roku 1996 staż.

Tematem wiodącym referatu L. Martinka (wygłoszonego w języku polskim) "Literatura polska i czeska i na Zaolziu. Próba porównania" stał się wpływ transformacji politycznej na życie literackie polskich pisarzy czeskiego regionu cieszyńskiego w Republice Czeskiej. Prelegent zwrócił uwagę na to, iż po roku 1990 ukształtowały się warunki instytucjonalne sprzyjające działalności twórczej pisarzy polskich na Zaolziu, które wraz z innymi czynnikami (swoboda publikacji, swoboda podróżowania) stanowią o innej niż przed "aksamitną rewolucją" i przed przemianami ustrojowymi w Europie Środkowej sytuacji mniejszościowego twórcy. "Polski pisarz z Zaolzia - stwierdził Martinek - znajduje się w enklawie (z punktu widzenia osadnictwa w tzw. grupie etnorealnej), którą może na jakiś czas opuścić i stać się częścią bardziej kompleksowego systemu". Zwrócił nadto uwagę, iż literatura zaolziańska wydobywa się z kompleksu prowincjonalizmu, jednakże za cenę przynajmniej częściowej utraty szczególnego regionalnego posłannictwa kulturalnego. Z drugiej strony zauważalna jest tendencja do pogłębienia związków ze środowiskiem czeskim.

Spotkanie zakończyła prezentacja utworów poetyckich Libora Martinka, w wykonaniu autora, m.in. Psalmów poświęconych pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, uhonorowanych I Nagrodą w międzynarodowym konkursie poetyckim "O ludzką twarz człowieka" (Krośnica 2003).

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...