Tolerancyjny dla Świata

"Tolerancyjny dla Świata" to cykliczna akcja mająca na celu propagowanie i szerzenie idei ogólno pojętej tolerancji. Po raz pierwszy akcja miała miejsce w listopadzie 2003 roku. Zainicjowana była przez Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Zapobiegania Narkomanii i AIDS - Małgorzatę Ochęduszko-Ludwik oraz Stowarzyszenie "Bez Granic".

W 2003 roku akcja trwała tylko jeden dzień i ograniczała się do wręczenia statuetek Clemens pro Mundo osobom najbardziej zasłużonym w dziedzinie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS. Od roku 2004 kampania ma charakter kilkumiesięcznego cyklu imprez, wykładów, seminariów, programów skierowanych do społeczności województwa śląskiego, a uroczystość wręczenia statuetek Clemens pro Mundo jest jednym z jej elementów.

W projekt "Tolerancyjny dla Świata" włączyło się wiele organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. Organizatorami tegorocznej akcji są Śląski Urząd Wojewódzki - Pełnomocnik Wojewody ds. Zapobiegania Narkomanii i AIDS pani Małgorzata Ochęduszko - Ludwik, Stowarzyszenie "Bez Granic" i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Współorganizatorami akcji są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego, Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Krajowe Centrum ds. AIDS, Stowarzyszenie "Dom Europejski" o/Sosnowiec, Galeria "Intacto" i inne instytucje administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe.

Program akcji w roku 2005

7 maja 2005 r.
Rozpoczęcie cyklu szkoleń i wykładów z zakresu HIV/AIDS, STI, Narkomania. Prostytucja
Miejsce: śląskie uczelnie wyższe i szkoły ponadpodstawowe.

14 - 15 maja 2005 r.
Akcja informacyjno-edukacyjna "Bez cenzury - ku przestrodze"
Miejsce: Juwenalia Śląskie w Sosnowcu.

20 maja 2005 r., godz:13.00-19.00
Wernisaż w Galerii "Intacto", Katowice, ul Dąbrowskiego 3
Prezentacja prac osób niepełnosprawnych - "Integracja Przez Sztukę"
Fundacja "Promyk"- Galeria "Intacto"

20 czerwca 2005 r. godz. 12.00
"Zza granicy… tolerancji" - debata nt. polskiej tolerancji wobec osób innej narodowości i kultury - negatywne i pozytywne doświadczenia obcokrajowców przebywających w Polsce.
Miejsce: aula WSZOP, Katowice, ul. Bankowa 8

16 września 2005 r. godz. 15.00
Performance - Show - Jest sobie Człowiek
Miejsce: Estakada Dworca Głównego w Katowicach

16 września 2005 r. godz. 18.00
Koncert: Le Fleur i Afera
"Słów kilka o tolerancji" - prof. WSZOP dr hab. Dariusz Rott
Miejsce: Gugalander - Katowice, Jagiellońska 17 A

17 września 2005 r.
Drag Queen
Miejsce: Klub Remedium, Sosnowiec

19 września 2005 r.
"Lekcja tolerancji"
Miejsce: śląskie szkoły ponadpodstawowe

23 września 2005 r. godz. 16.30
Studio Akceptacji - spotkanie z osobami żyjącymi z HIV.
Miejsce: Centrum Nauczania Języków Obcych "TRANSLATOR", Katowice ul. Warszawska 3

23 września 2005 r. godz. 17.30
Uroczystość Clemens pro Mundo "Tolerancyjny dla Świata"
Miejsce: Teatr Śląsk im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
PROGRAM:
- Uroczyste rozpoczęcie konferencji - Małgorzata Ochęduszko-Ludwik - Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Zapobiegania Narkomanii i AIDS
- Wystąpienie Wojewody Śląskiego Lechosława Jarzębskiego
- o sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na Śląsku - Adam Niedbała, prezes Stowarzyszenia "Bez Granic"
- Wręczenie statuetek Clemens pro Mundo
- Recital Renaty Przemyk

7 października 2005 r. godz. 11.00
Miejsce: Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza
Konferencja - "Młodzież o tolerancji"

10 listopada 2005 r. godz. 12.00
Warsztaty: "Pomagać - nie przeszkadzać"
Jak pomagać osobie niepełnosprawnej?
Prowadzenie: Anna Wandzel, Małgorzata Szynkiewicz
Rektorat Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12, Katowice

24 października 2005 r. godz. 11.00
Prelekcja "Religie Świata"- Jarosław Poniewiera,
debata na temat tolerancji wobec odmiennych wyznań
Rektorat Uniwersytetu Śląskiego
ul. Bankowa 12, Katowice

1 grudnia 2005 r.
Światowy Dzień AIDS
Happeningi uliczne
Miejsce: Katowice

Program może ulec zmianie. Informacje na stronie: www.tolerancyjnydlaswiata.pl

HONOROWY PATRONAT:
Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska
Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...