Z Cieszyna do Australii

Na zaproszenie Katedry Edukacji Kulturalnej przyjechał do Cieszyna na cykl wykładów: "Kino a tożsamość narodowa. O ekranowej konstrukcji Australii" J. Marek Haltof Associate Profesor z Northern Michigan University.

Profesor J. Marek Haltof
Profesor J. Marek Haltof
Wykłady adresowane były do wszystkich studentów zainteresowanych sztuką filmową. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż profesor jest absolwentem Filii UŚ w Cieszynie - rocznik 1980 Pedagogika Pracy Oświatowej. Po ukończeniu studiów w latach 1980-1983 pracował w cieszyńskich liceach jako nauczyciel, a od 1983-1986 jako pracownik naukowy Filii UŚ. W 1986 roku wyjechał na stypendium naukowe do Australii. W latach 1986-1989 ukończył studia w Australii z Filmoznawstwa. W 1989 powrócił do Polski i przez rok pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1990 roku wyjechał do Kanady i pracował w tamtejszym Uniwersytecie gdzie otrzymał w 1995 roku stopień doktora. W 2001 roku habilitował się w UJ i od 2001 roku pracuje w Northern Michigan University w USA na stanowisku profesora.

Profesor wspomina, iż jest cały czas związany z Cieszynem tutaj mieszka jego rodzina, a on sam często korzysta z kamery internetowej znajdującej się na ratuszu cieszyńskim by zobaczyć, co nowego dzieje się w jego mieście. Na pytanie jak wspomina studia w Cieszynie odpowiada, że najbardziej podobały mu się warunki studiowania i atmosfera, a sam campus był dużo mniejszy, nie mówiąc już o liczbie studentów.

Autorzy: Dział Promocji, Foto: Krzysztof Pszczółka
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaW sosie własnymZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...