Kronika Uniwersytecka - Kwiecień 2004

Zmruż oczy nagrodzony

Wielokrotnie nagradzany film Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego - absolwenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ otrzymał nagrodę specjalną czytelników miesięcznika "Film". Ogłoszenie wyników 48. edycji Złotych Kaczek odbyło się 1 marca podczas uroczystej gali w warszawskim Teatrze Dramatycznym.

Zmruż oczy został też zwycięzcą VI edycji Polskich Nagród Filmowych, zdobywając Orła 2004 w kategorii najlepszy polski film fabularny. Film wyróżniono w czterech najważniejszych kategoriach: film, reżyser, aktor pierwszoplanowy - nagroda dla Zbigniewa Zamachowskiego i scenariusz. Zmruż oczy otrzymał również nagrodę publiczności - widzów polskiego kina. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 marca na Zamku Królewskim w Warszawie. Polskie Nagrody Filmowe, przyznawane od 1999 roku, to jedyne w kraju nagrody przyznawane przez środowisko filmowe, nazywane "Polskimi Oskarami". Podczas tegorocznej edycji Orłów o nominacje ubiegało się 18 filmów fabularnych oraz ich twórców i aktorów.

Promocja książki Filmowcy i kiniarze

4 marca w Klubie Filmowym "Silesia" w Katowicach odbyła się uroczystość związana z promocją książki Filmowcy i kiniarze. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku, pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa, Kierownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UŚ. Promocję książki uświetnił pokaz filmu Antoniego Halora Ulica, o której trochę wiem. Organizatorem spotkania była Instytucja Filmowa Silesia Film.

Filmowcy i kiniarze to czwarty tom serii poświęconej dziejom filmu na Górnym Śląsku. Książka opowiada o pierwszych kinematografach w regionie, a także filmowcach współczesnych.

Prof. Adam Idziak w Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Prof. dr hab. Adam Idziak, Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ został powołany w skład grupy recenzentów Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla Zespołu Nauk Przyrodniczych. Prof. Adam Idziak pracował dotychczas jako przewodniczący zespołu ekspertów i członek zespołów oceniających Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków geologicznych. Kolejna nominacja członka Rady Naukowej WNoZ świadczy o uznaniu, jakim Wydział cieszy się w polskim środowisku akademickim.

Stypendyści Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Miło nam poinformować, że dwóch młodych naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: mgr Rafał Gieleciak i mgr Sebastian Pawlus z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii zostało laureatami prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2004. Uroczystość wręczenia stypendystom okolicznościowych dyplomów odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 20 marca.

Prof. Kazimiera Wódz wyróżniona "Srebrną różą"

Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, Kierownik Zakładu Badań Kultury Współczesnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego została uhonorowana "Srebrną różą" - nagrodą pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. równego statusu kobiet i mężczyzn. Nagrody odebrali również: Barbara Baran, szefowa Stowarzyszenia Kobiet Polskich po Czterdziestce oraz Andrzej Janicki, kierownik katowickiego ośrodka TVP. "Srebrne róże" wręczone zostały podczas II Forum Kobiet Województwa Śląskiego, które odbyło się 8 marca w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Superpracownia dla Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

18 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania konkursu Superpracownia 2003, organizowanego w ramach programu Internet w szkołach - projekt Prezydenta RP. Wśród nagrodzonych opracowań znalazł się projekt zgłoszony przez Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości podsumowania konkursu wzięli udział prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu oraz prof. zw. dr hab. Eugeniusz Łągiewka, Dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach na Wydziale - współtwórca nagrodzonego projektu.

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 5 marca 2004 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych Panu Adamowi Burianowi, pracownikowi Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ oraz tytuł profesora nauk humanistycznych Pani Krystynie Turek, zastępcy dyrektora Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym UŚ.

UŚ w rankingu Newsweeka

Ukazał się najnowszy ranking wyższych uczelni przygotowany przez tygodnik Newsweek. Ranking ten bierze pod uwagę przede wszystkim skuteczność w przygotowaniu absolwentów do zdobycia dobrej pracy. Sukcesem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest 5 pozycja kierunku zarządzanie i marketing prowadzonego przez Szkołę Zarządzania UŚ i 8 pozycja kierunku prawo. Według tego samego zestawienia UŚ jest 19. Wśród 20 najlepszych polskich uczelni pod względem liczby wykształconych przez nie dyrektorów.

Przygotowanie rankingu obejmowało przeprowadzenie ankiet wśród największych polskich firm (ponad 900 firm i instytucji) z pytaniem o najczęściej i najchętniej zatrudnianych absolwentów na stanowiskach samodzielnych. Ostateczne wyniki dało porównanie ilości zatrudnionych absolwentów z ilością absolwentów kończących studia na danej uczelni (od 1995 r.). W ogólnym zestawieniu uczelni państwowych UŚ znalazł się na 68. miejscu z wynikami:
0,79% absolwentów zatrudnionych w badanych firmach
49.464 liczba absolwentów do 1995 roku
stanowiska:
17 dyrektorzy
77 kierownicy
297 specjaliści
391 razem
146 liczba firm, w których pracują absolwenci

Na pozycję UŚ w zestawieniu wpływ miała duża ogólna liczba absolwentów od roku 1995: 2 miejsce wśród wszystkich uczelni. Dla kierunku prawo - 8 pozycja UŚ: procent absolwentów zatrudnionych w badanych firmach wynosi 3,59 przy 3709. absolwentach od 1995 roku i 133. łącznie zatrudnionych absolwentach.

Dla kierunku zarządzanie i marketing prowadzonego przez Szkołę Zarządzania UŚ - 5. pozycja UŚ: procent absolwentów zatrudnionych w badanych firmach wynosi 6,67 przy 525. absolwentach od 1995 roku i 35. łącznie zatrudnionych absolwentach.

Nagroda dla Wydawnictwa UŚ

Jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej przyznało nagrodę w kategorii nauk ścisłych Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego za książkę Aleksandra Jachowicza i Soni Dybovej-Jachowicz: Paleobotanika. Konkurs zorganizowany został w ramach X Wrocławskich Targów Książki Naukowej, które odbywały się od 17 do 20 marca w Politechnice Wrocławskiej.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania: