kwiecień – maj – czerwiec 2004

XII Dni Ziemi w Sosnowcu

ORGANIZATORZY:

  • WYDZIAŁ NAUK o ZIEMI - UNIWERSYTET ŚLĄSKI
  • URZĄD MIEJSKI w SOSNOWCU - WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I REKREACJI
  • PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI
  • OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w MIKOŁOWIE
XII Dni Ziemi w Sosnowcu

Sosnowieckie Dni Ziemi w kolorach tęcz


PRZEDSZKOLA:
21 kwietnia (środa), godz. 9. 30
Miejskie Przedszkole nr 20, Sosnowiec, ul. Śliwki 38
ZIELONE MIASTO - ZIELONY ŚWIAT
- cykl zabaw, quizów, zajęć i konkursów o tematyce ekologicznej dla szerszego środowiska


22 kwietnia (czwartek), godz. 9. 30
Miejskie Przedszkole nr 47, Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 92
SPACER PO MOIM MIEŚCIE
- cykl zabaw, quizów, zajęć i konkursów o tematyce ekologicznej dla szerszego środowiska


28 kwietnia (środa), godz. 9. 30
Miejskie Przedszkole nr 56, Sosnowiec, ul. Jagiellońska 13e
MOJE TĘCZOWE MIASTO
- wystawa prac plastycznych dzieci sosnowieckich przedszkoli


SZKOŁY, INSTYTUCJE:
6 kwietnia ( wtorek), godz. 10. 00
Oczyszczalnia ścieków "Łagisza", Będzin
ŻYCIE WRACA DO RZEK ZAGŁĘBIA
- warsztaty międzyszkolneszkolne na terenie oczyszczalni ścieków


6 kwietnia (piątek), godz. 9.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. B. Prusa, Sosnowiec,
ul. Wysoka1 
OD SZAROŚCI DO TĘCZY
- międzygimnazjalny konkurs ekologiczny


17 kwietnia (sobota) i 8 maja (sobota), godz. 9.00
Szkoła Podstawowa nr 21, Sosnowiec-Jęzor
PŁYNIE WIJE SIĘ RZECZKA
- warsztaty terenowe na obszarze Trójkąta Trzech Cesarzy


19-23 kwietnia (poniedziałek - piątek), godz. 9.00
Szkoła Podstawowa nr 6, Sosnowiec, ul. Wawel 13
BŁĘKITNY TYDZIEŃ W SZÓSTCE
- cykl imprez i konkursów szkolnych


19-23 kwietnia (poniedziałek - piątek), godz. 10. 00
Szkoła Podstawowa nr 40, Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 4B
SPACERKIEM PO ZDROWIE
- słoneczny festyn z cyklu: Tajemnice ekologii


21 kwietnia (środa), godz. 9. 00
Szkoła Podstawowa nr 21, Sosnowiec, ul. Zawodzie 34
ZAPROŚ ROPUCHĘ DO SWOJEGO OGRÓDKA
- konkurs plastyczny


21-22 kwietnia (środa, czwartek), godz. 10. 00
Gimnazjum nr 6, im. Jana Kochanowskiego, Sosnowiec, ul. J. Krasickiego 1
MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
- cykl działań i konkursów - zakładamy park naszej szkoły


22 kwietnia (czwartek), godz. 11. 30
Oddział Górnośląski Państwowy Instytut Geologiczny,
Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1
PEJZAŻE PRADAWNEJ ZIEMI
- finał konkursu sprawdzającego wiedzę uczniów


22 kwietnia (czwartek), godz. 11. 00
Szkoła Podstawowa nr 13, Sosnowiec, ul. Jedności 7
TRZYNASTKA W BARWACH PRZYRODY
- imprezy międzyszkolne (warsztaty geologiczne, plastyczne, teatralne), konkursy przyrodnicze, przyrodniczo-polonistyczne, plastyczne


22 kwietnia (czwartek), godz. 10. 00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Sosnowiec, ul. Gwiezdna 2
MOJE ZIELONE ŚCIEŻKI
- cykl konkursów


23 kwietnia (piątek), godz. 9. 00
Szkoła Podstawowa nr 23, Sosnowiec, ul. Zapały 3
ZIELONE DNI ZIEMI W NASZEJ SZKOLE
- międzyszkolny konkurs ekologiczny, plastyczny, piosenki ekologicznej i turystycznej


24 kwietnia (sobota), godz. 9. 00 - 15. 00
Z PIĘTRUSEM I GLOBUSEM
- ogólnodostępny przejazd okolicznościowy PIĘTROWYM AUTOBUSEM po Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej


27 kwietnia (wtorek), godz. 10. 00
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, Sosnowiec, ul. Gwiezdna 2
IV MIEJSKI KONKURS GAZETEK SZKOLNYCH I KLASOWYCH
- konkurs dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów


28 kwietnia (środa), godz. 10. 00
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mikołów, ul. Gliwicka 85
II EDYCJA KONKURSU ZIELONEJ KONICZYNY - MOJE ŚMIECI
- warsztaty, rozstrzygnięcie konkursu


8 maja (sobota)

XII Dni Ziemi w Sosnowcu
STOWARZYSZENIE "Zielony Ring Przemszy" zaprasza na trzy rajdy:
trasa I - TRÓJKĄT TRZECH CESARZY - wzdłuż Białej Przemszy do schroniska młodzieżowego "Niwa"
Zbiórka godz. 9.00 przy moście (Trójkąt Trzech Cesarzy)
trasa II - OKRADZIONÓW - wzdłuż Białej Przemszy do schroniska młodzieżowego "Niwa".
Zbiórka godz. 9.00 w centrum wsi Krzyżówka
trasa III - SŁAWKÓW-Rynek, wzdłuż Białej Przemszy, Przymiarki, Ryszka - do schroniska młodzieżowego "Niwa".
Zbiórka o godz. 9.00 Rynek w Sławkowie.


10 maja (poniedziałek), godz. 10. 00 - 14. 00
Muzeum Miejskie, Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
TĘCZOWE WARSZTATY - PLASTYCZNY, FOTOGRAFICZNY, POETYCKI, EDUKACJI REGIONALNEJ, EDUKACJI EUROPEJSKIEJ, DZIENNIKARSKI


12 maja (środa), godz. 12. 00,
Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski
Sosnowiec, ul. Królowej Jadwigi 1
- oficjalne ogłoszenie wyników konkursów:
PEJZAŻE PRADAWNEJ ZIEMI
(plastyka, wiedza geograficzno-geologiczna)


14 maja (piątek), godz. 15. 00 - 18. 00
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, ul. Będzińska 60
ŚWIAT ODBIERAM - ŚWIAT TWORZĘ
- warsztaty psychologiczne dla nauczycieli


5 czerwca (sobota), godz. 9. 00 - 17. 00
Ośrodek Dydaktyczny Wojewódzkiego Zespołu Parków Krajobrazowych
Smoleń k. Pilicy
- warsztaty dla nauczycieli
(wyjazd: WNoZ Sosnowiec, ul. Będzińska 60)

Ten artykuł pochodzi z wydania: