Podziękowanie

Uczestnicy i organizatorzy spotkania seniorów farmacji z całego województwa śląskiego, które odbyło się 23 marca, serdecznie dziękują Jego Magnificencji Rektorowi oraz Dyrekcji Uniwersytetu Śląskiego za udostępnienie uczelnianej auli.

Dzięki temu zasłużeni dla zawodu farmaceutycznego seniorzy mogli się spotkać i przeżyć wiele miłych chwil we własnym, tak licznym gronie. Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Klubu Seniora
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w Katowicach
mgr farmacji Teresa Hylowa

Ten artykuł pochodzi z wydania: