Przyjaciele bibilioteki

Bal charytatywny na rzecz budowy gmachu uniwersyteckiego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki, organizowany co roku z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, odbył się w sobotę 17 stycznia w gościnnym wnętrzu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Imprezę współorganizowała Instytucja Kultury "Estrada Śląska".

Gwoździem programu była tradycyjnie aukcja prac artystów

Trwa aukcja prac uniwersyteckich artystów plastyków
Trwa aukcja prac uniwersyteckich artystów plastyków
śląskich - wykładowców Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Filii UŚ w Cieszynie: Eugeniusza Delekty, Małgorzaty Łuszczak, Józefa Hołarda, Krzysztofa Pasztuły, Joanny Piech-Kalarus, Ryszarda Pielesza, Leszka Zbijowskiego oraz uniwersyteckiego plastyka Marka Rojka (zgłoszone na aukcję prace oraz noty biograficzne autorów są dostępne na stronie: http://aukcja.sp.us.edu.pl). Gospodarzem wieczoru był aktor sosnowieckiego Teatru Zagłębia Piotr Zawadzki. Oprawę muzyczną zapewniły: Kwartet "Rampa" oraz Big Band "Enjoy" z Krakowa. Noc w westybulu Urzędu Wojewódzkiego przetańczyły 163 osoby. Całkowity dochód z imprezy wyniósł w tym roku 42 015 zł (w tym: 17 000 z aukcji i 25 015 ze sprzedaży cegiełek). Za najwyższą cenę sprzedano obraz Marka Rojka - absolwenta katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowniach grafiki Stanisława Raka i Andrzeja Pietscha oraz Rafała Pomorskiego).

Zastępca Dyrektora Administracyjnego UŚ, a zarazem skarbnik SPUŚ Mirosława Frąckowiak oraz JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, który składa dedykację na folderze Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki UŚ
Zastępca Dyrektora Administracyjnego UŚ,a zarazem skarbnik SPUŚ
Mirosława Frąckowiakoraz JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, który
składa dedykację na folderze Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki UŚ
Na aukcję przeznaczono 9 prac plastycznych
Na aukcję przeznaczono 9 prac plastycznych
Gości witali w drzwiach członkowie SZPiT ''Katowice'' w strojach z epoki Księstwa Warszawskiego
Gości witali w drzwiach członkowie SZPiT "Katowice" w strojach
z epoki Księstwa Warszawskiego
Szampańska zabawa trwała do wczesnych godzin porannych
Szampańska zabawa trwała do wczesnych
godzin porannych
Ozdobę wnętrza stanowiły ze smakiem (!) udekorowane stoły
Ozdobę wnętrza stanowiły ze
smakiem (!) udekorowane stoły
Prezydent Katowic Piotr Uszok w objęciach Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca ''Katowice''Bal otwierał pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Moniki Szamszy i Patryka Stankiewicza (Sportowy Klub Taneczny ''Flamenco'' z Siemianowic Śląskich)
Prezydent Katowic Piotr Uszok
w objęciach Studenckiego
Zespołu Pieśni i Tańca
"Katowice"
Bal otwierał pokaz tańca towarzyskiego
w wykonaniu Moniki Szamszy i Patryka
Stankiewicza (Sportowy Klub Taneczny
"Flamenco" z Siemianowic Śląskich)
Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania: