Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Kwiecień 2004

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

HISTORIA

Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Kunisza. Red. Wiesław Kaczanowicz, bibliogr., wklejki, fot., ryc., mapa, summ., Zsfg., 35 zł

Tomasz Pawelec: Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, bibliogr., summ., Zsfg., 45 zł

LITERATUROZNAWSTWO

Dariusz Rott: Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej "Transakcyji albo opisaniu całego życia jednej sieroty [...]", bibliogr., indeks, fot., 16 zł

Justyna Tymieniecka-Suchanek: Proza Walerija Briusowa wobec kutlury. W poszukiwaniu analogii historycznych, bibliogr., summ., rez., schem., 20 zł

Włodzimierz Wójcik: Powrót do Nałkowskiej, summ., Zsfg., 9 zł

JĘZYKOZNAWSTWO

Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. Danuta Ostaszewska, bibilogr., schem., tab., summ., Zsfg., 43 zł

Joanna Wilk-Racięska: El tiempo interior. Una aproximación al aspecto en espanol, bibliogr., indeks pojęć, streszcz., summ., 32 zł

PEDAGOGIKA

Wiesława A. Sacher: Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, bibliogr., aneks, tab., wklejki, schem., 20 zł

ZAPOWIEDZI

HISTORIA

Edelgarda Foltyn, Jerzy Szydłowski, Eugeniusz Foltyn: Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań

LITERATUROZNAWSTWO

Marian Kisiel: Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku

JĘZYKOZNAWSTWO

Bożena Tokarz: Między dekonstrukcją a konstrukcją. O poezji Srečka Kosovela w kontekście konstruktywistycznym

BIBLIOTEKOZNAWSTWO

W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Red. Krystyna Heska-Kawśniewicz, współpr. Diana Pietruch-Reizes

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

zaprasza na:

Wiosnę Wydawców Toruński Kiermasz Książek 2004

27-29 kwietnia 2004 roku

godziny otwarcia:
27 IV 12.00-17.00
28 IV 10.00-17.00
29 IV 10.00-15.00

stoisko znajduje się w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
(Toruń, ul. Gagarina 11)

Ten artykuł pochodzi z wydania: