kwiecień z dodatkiem

Kwietniowa "Gazeta Uniwersytecka UŚ" objętościowo znacznie wyróżnia się nawet na tle obydwu poprzednich, znacznie poszerzonych wydań. Miłośnikom talentu i osobowości Jerzego Stuhra przekazujemy niniejszym długo oczekiwany dodatek kulturalny, zawierający nie tylko relację (również fotograficzną) z Dziesiątego Wieczoru Akademickiego w Uniwersytecie Śląskim, ale przede wszystkim autoryzowany tekst wygłoszonego podczas spotkania wykładu, zatytułowanego: Twórczość czy odtwórczość.

Nową inicjatywę wydawniczą władz uczelni i naszej redakcji stanowi tymczasem dwunastostronicowy dodatek prawny, zbierający wybrane uchwały Senatu UŚ, zarządzenia oraz pisma okólne Rektora, a także zarządzenia Dyrektora Administracyjnego. Publikowane cyklicznie na łamach dodatku akty prawne można znaleźć w pełnym brzmieniu (wraz z kompletem załączników) na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego: www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo. Dodatek prawny przygotowujemy we współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym i Biurem Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Część nakładu kwietniowej "Gazety..." zostanie również uzupełniona o "Forum Książki" - dodatek "Forum Akademickiego", przygotowany m. in. z myślą o 49. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

Na łamach głównego wydania naszego miesięcznika prezentujemy ostatni z serii wywiadów z włodarzami miast, w których Uniwersytet Śląski ma swoją siedzibę. W kwietniu Prezydent Jastrzębia Zdroju Marian Janecki opowiada o początkach jastrzębskiego ośrodka akademickiego. Na kolejnych stronach podsumowujemy tegoroczną edycję Ogólnopolskich Prezentacji "Edukacja 2004", które odbyły się tradycyjnie w katowickim "Spodku" w pierwszych dniach marca.

Nietrudno również na łamach kwietniowej "Gazety..." zaobserwować budzące się do życia na wiosnę życie kulturalne uczelni i regionu. Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w licznych imprezach odbywających się w ramach XII Dni Ziemi w Sosnowcu oraz projekcjach VII Festiwalu Filmów Kultowych w Katowicach. Majówka z Uniwersytetem Śląskim odbędzie się - jak co roku - na terenach zielonych przy Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie. Do zobaczenia!

Autorzy: Redakcja
Ten artykuł pochodzi z wydania: