Prof. Jerzy Warczewski członkiem Komitetu Doradczego XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ, przewodniczący Oddziału Katowickiego i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, został wybrany w październiku 2002 roku na członka Komitetu Doradczego XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich, który się odbędzie we wrześniu 2003 roku w Gdańsku. Jest to już kolejny, czwarty Zjazd Fizyków Polskich, w którym prof. Warczewski pełni tę zaszczytną funkcję (pierwszy był pamiętny Zjazd w Katowicach w 1997 roku, na którym gościli czterej laureaci Nobla; prof. Warczewski był wtedy także przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego).

W zeszłym roku prof. Warczewski był również członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego i wygłosił wykład plenarny na International Conference on Physics of Electronic Materials PHYEM'02, październik 1-4, 2002, Kaluga, Rosja. Wygłosił także wykład plenarny na 13th International Conference on Ternary and Multinary Compounds ICTMC 13, Paryż, październik 14-18, 2002. Przedstawił również referaty na: XIX Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, sierpień 6-15, 2002, Geneva, Szwajcaria, The 12th General Conference of the European Physical Society "Trends in Physics", EPS-12, sierpień 26-30, 2002, Budapest, Węgry, a także na dwóch europejskich konferencjach w Polsce: Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials, EURODIM 2002, czerwiec 30 - lipiec 5, 2002, Wrocław, oraz European Conference "Physics of Magnetism '02", lipiec 1-5, 2002, Poznań.