Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Luty 2003

Habilitacje:

Wydział Techniki
Dr hab. Władysław SKONECZNY

Doktoraty:

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Aneta SZCZYGIELSKA

Wydział Filologiczny
Dr Magdalena ZDRADA-COK
Dr Aneta CHMIEL

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Agnieszka ROSZKOWSKA

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Bogdan GRABIEC