Projekt Biblioteki Uniwersyteckiej

projekt biblioteki

W zakończonym postępowaniu dwuetapowego konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego przyznana została pierwsza nagroda, cztery równorzędne drugie nagrody oraz wyróżnienie honorowe.

Zwycięzcą konkursu został zespół architektów z Koszalina i Radomia w składzie: Dariusz Herman, Piotr Śmierzawski (współautorzy) oraz Rafał Sobieraj, Wojciech Subalski, Dariusz Cyparski (współpracownicy). Według opinii Sądu konkursowego:

Wartością pracy jest prawidłowe usytuowanie obiektu i próba sformułowania przyszłego kontekstu jaki może być udziałem kolejnych etapów rozbudowy Uniwersytetu.

Propozycja Forum i placu przed Wydziałem Prawa jest konsekwentnym kreowaniem przestrzeni publicznej akcentującym główną os kompozycyjną Kampusu.

Zaletą pracy jest zwarty układ funkcjonalny z prawidłowym rozmieszczeniem elementów programu użytkowego z wyraźnym wyodrębnieniem części ogólnodostępnej i kontrolowanej strefy biblioteki.

projekt biblioteki

Będąc wynikiem przyjętych założeń funkcjonalnych architektoniczna forma w sposób oryginalny rozwiązuje oświetlenie budynku światłem dziennym oświetlając równocześnie dużym przeszkleniem obszary wewnętrzne budynku w miejscach, w których przeszklenie przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej jest wysoce uzasadnione względami funkcjonalnymi.

W skład Sąd konkursowego weszli przedstawiciele SARP: arch. Henryk Buszko - Sędzia Referent, arch. Andrzej Gałkowski - Przewodniczący Sądu, dr arch. Romuald Loegler - Sędzia, arch. Stanisław Niemczyk - Sędzia, oraz ze Strony Uniwersytetu Śląskiego: prof. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, mgr Wanda Dziadkiewicz - Dyrektor Biblioteki i dr Jan Jelonek - Dyrektor Administracyjny. Zastanawiające, że pośród 39. zgłoszonych do konkursu prac aż 22. nie spełniało wymogów formalnych, dlatego też nie były w ogóle rozpatrywane.

projekt biblioteki

Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłoszone zostały 7 października 2002 roku poprzez pisemne zawiadomienie zespołów autorskich pięciu prac nominowanych do drugiego etapu, w ramach którego decyzją Sądu konkursowego wyłoniona została najlepsza praca nagrodzona kwotą 40 tys. złotych. Laureaci drugiej nagrody otrzymali po 17.500 złotych.

projekt biblioteki

Wystawę prac konkursowych można było niemal do końca stycznia oglądać na pierwszym piętrze budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 12 w Katowicach, uroczyste otwarcie ekspozycji nastąpiło 9 stycznia. "Gazeta Uniwersytecka" prezentuje tymczasem (bez ograniczeń czasowych) wybrane elementy projektu zwycięskiego.

Dyskusja na temat prac odbyła się 14 stycznia w Auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu - jej ślad oraz galeria wyróżnionych projektów na łamach marcowej "Gazety Uniwersyteckiej".

Autorzy: Redakcja