Konsorcjum Kluwer Academic Publishers

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zawiadamia, że Uniwersytet Śląski przystąpił do kolejnego, po ScienceDirect i EIFL Direct, konsorcjum elektronicznych czasopism pełnotekstowych - Kluwer Academic Publishers.

Baza zawiera ponad 750 tytułów czasopism z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, społecznych i humanistycznych (chemia, fizyka, biologia, matematyka, astronomia, nauki o Ziemi, ekologia, informatyka, inżynieria, ekonomia, pedagogika, psychologia, prawo, filozofia, językoznawstwo, sztuka). Zbiór aktualizowany jest co tydzień. Roczniki archiwalne dostępne są od 1996 roku.

Baza prezentowana jest w systemie OVID i umożliwia przeszukiwanie zasobu wg autora, słów z tytułu artykułu, tytułu czasopisma, indeksów poszczególnych pól rekordu m.in. słów kluczowych, afiliacji, roku publikacji.

Polecamy wejście ze strony domowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego: http://www.bg.us.edu.pl (pod: Czasopisma), następnie: Serwisy czasopism elektronicznych (gdzie znajdują się wejścia do wszystkich aktualnie dostępnych dla naszej Uczelni zbiorów czasopism elektronicznych), po wejściu do bazy Kluwer nacisnąć Continue, a następnie Kluwer Journals. Po zakończeniu pracy należy wylogować się przyciskiem Logoff.

Tytuły konsorcjum Kluwer Academic Publishers zostały ponadto włączone do Zbiorczej listy czasopism elektronicznych znajdujących się także pod Czasopisma. Wybranie tytułu wydawnictwa Kluwer automatycznie uruchamia główną stronę bazy.