Values-Transition-Literature Continuity and Change in 20th Century Culture

Międzynarodowa Konferencja Koła Naukowego Anglistów NeoLit

W Domu Pracy Twórczej Pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku odbyła się (w dniach 29.11.-01.12.2002) trzecia już z serii Międzynarodowa Konferencja NeoLitu - Koła Naukowego Anglistów. Wzięły w niej udział dwadzieścia trzy osoby z Polski, oraz dwójka gości z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wygłoszono 17 referatów i przeprowadzono dwa warsztaty.

Realizacja projektu od początku przebiegła znakomicie. Konferencja cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, że Organizatorzy będą musieli rozważyć możliwość zdobycia większych funduszy w roku przyszłym, aby umożliwić chętnym szerszy udział w tym cyklicznym już wydarzeniu. Referenci reprezentowali Uniwersytet Śląski, Śląską Akademię Medyczną, Akademię Techniczno Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz University of Alberta w Kanadzie.

neolit

Gośćmi specjalnymi Konferencji byli dr Tomasz Sikora (wykładowca plenarny) oraz dr Ruth Dyck Fehderau z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie. Konferencję zaszczycił także swoją obecnością Wicedyrektor Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ, dr Leszek Drong.

Ponieważ celem konferencji było zdiagnozowanie zasadniczych cech naszej kultury, ich zmienności i trwania, zakres tematyczny referatów obejmował wiele dziedzin - począwszy od analiz literackich i genderowych odczytań literatury, poprzez studia o orientacji feministycznej, które opierając się na tekstach literackich wskazywały przemiany w ewoluującym nieustannie kulturowym dyskursie kobiecości, aż do prezentacji na temat kształtowania się gatunków literackich (np. sf), ciągłości i procesów kanonizacyjnych dominujących idei filozoficznych z poprzednich epok w kontekście wytworów kultury popularnej, adaptacji i imigracji, czy zmian, jakie daje się zaobserwować w estetyce i przesłaniu współczesnego filmu. Wiele referatów koncentrowało się wokół problematyki metodologii badań kulturowych i literackich, a jeden z nich - niezwykle dowcipny referat mgr Michała Nolywajki - zaoferował nawet zestawienie metodologii akademickich z "metodologią potoczną", wynikającej z praktyki szkolnego nauczyciela w kontekście rozważań nad stanem kultury współczesnej.

Konferencja umożliwiła Uczestnikom pogłębioną refleksję nad wielością pozytywnych zjawisk zachodzących w kulturze i wyciągnięcie wniosków dotyczących tych jej aspektów, które zwolna, na drodze edukacji, muszą ulec zmianie - szczególnie w kontekście utrwalonych społecznych uprzedzeń prowadzących do ustawicznych nieporozumień, intelektualnej stagnacji, a ostatecznie powodują ludzkie cierpienie.

Ciekawostką tegorocznej konferencji było znakomite wystąpienie Natalii Pawlas, studentki szóstego roku Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej, która w referacie o prowokującym nieco tytule "Ethics of reverence for life will realize the progress" - True or False in 20th Century Medicine przekonująco i dogłębnie ukazała współuczestnikom konferencji granice niemożności etycznego osądu. Referentka umiejętnie wprowadziła swoich słuchaczy w przestrzeń medycznych dylematów, w której nie ma - i nie może być - miejsca na niekonkluzywne konstatacje.

Należy zauważyć, że poziom referatów był bardzo wysoki, a ich tematyczne spektrum okazało się na tyle rozległe, iż podjęto decyzje o wydaniu dwóch tomów publikacji. Artykuły znajdą się w Kwartalniku "NeoLit OnLine" (Nr 1 t.4 oraz Nr 2, t.1) i będą upublicznione po otrzymaniu recenzji (odpowiednio) w marcu i maju 2003 r. Wzrastający rokrocznie poziom intelektualny prezentowanych artykułów wyraźnie wskazuje na wysoką pedagogiczną skuteczność tego typu cyklicznych inicjatyw i dowodzi sukcesu, jaki pomysłodawcy tego typu wydarzeń odnieśli w swej pracy dydaktycznej. Jesienna konferencja Koła Naukowego NeoLit po raz kolejny aktywowała młode naukowe talenty - wśród których znajdzie się z pewnością wielu przyszłych Doktorantów. NeoLit - Koło Naukowe Anglistów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanych w tym roku wydarzeniach. Informacje będą wkrótce dostępne na nowopowstającej stronie Internetowej, której ostateczny adres wkrótce zostanie ogłoszony.

PAWEŁ JĘDRZEJKO
Opiekun Koła


NeoLit - Koło Naukowe Anglistów
Instytut Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Żytnia 10
41-205 Sosnowiec
tel/fax (+4832)291-74-17
e-mail: neolit@ares.fils.us.edu.pl
http://venus.fil.us.edu.pl/eng/neolit.htm