Konkurs im. Marka Kuczmy

7 grudnia ub. r. w Instytucie Matematyki odbyło się posiedzenie Jury Konkursu im. M. Kuczmy na najlepszą polską pracę naukową z równań funkcyjnych, opublikowaną w 2001 r. lub w latach wcześniejszych, ale nie braną przedtem pod uwagę z przyczyn od Jury niezależnych (o idei Konkursu ,,Gazeta Uniwersytecka" pisała w numerze 8(87) z maja 2001 r.). Na pierwszą, uroczystą część posiedzenia przybyli m. in. Jego Magnificencja Rektor prof. Janusz Janeczek oraz Prorektor ds. ogólnych prof. Jerzy Zioło. Pan Rektor wręczył dyplomy laureatom ubiegłorocznej edycji Konkursu. W rozmowie z jurorami, którzy reprezentują kilka ważnych polskich ośrodków matematycznych (Kraków, Poznań, Rzeszów, Zieloną Górę i Katowice) władze Uniwersytetu zachęcały do szerszego promowania osiągnięć matematycznych, pomimo trudności w medialnym przekazie tychże osiągnięć.

W części roboczej Jury pod przewodnictwem prof. Zenona Mosznera z Akademii Pedagogicznej w Krakowie za najlepszą uznało pracę R. Gera, M. Keane'a i J. Misiewicz pt. On convolutions and linear combinations of pseudoisotropic distributions, opublikowaną w J. Theoret. Probab. 13(2000), str. 977-995. Drugie miejsce zajęła praca K. Barona i W. Jarczyka Recent results on functional equations in a single variable, która ukazała się w Aequationes Math. 61(2001), str. 1-48, a trzecie - praca T. Riedla, M. Sablika i P. K. Sahoo On a functional equation in actuarial mathematics, opublikowana w J. Math. Anal. Appl. 253(2001), str. 16-34.

Autorzy: Maciej Sablik