Wampiriada 2002

logo
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego przeprowadziło po raz piąty akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą WAMPIRIADA 2002. Akcję rozpoczęła kampanią informacyjna (przeprowadzona 5 listopada o godzinie 15.00 na katowickim Rynku oraz na ul. 3 Maja). Do oddawania krwi zachęcano poprzez wręczanie ulotek informujących o akcji i upominków oraz paradą przebierańców z udziałem regionalnej kapeli.

foto: M. Grzegrzółka
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Janusz Janeczek podisuje zgodę
na "napełnianie beczek krwią studentów"

W środę 6 listopada (w dniu WAMPIRIADY 2002) doszło do oficjalnego spotkania Wampirów z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka przed budynkiem Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Podpisaniu przez JM Rektora UŚ Naczelnemu Wampirowi zgody zezwalającej na "napełnienie beczek krwią studentów" towarzyszył występ orkiestry górniczej i zespołu tanecznego. Chwilę później nastąpił wymarsz kolumny złożonej z Wampirów, Wampirzyc, orkiestry i motocyklistów oraz ambulansów do Rynku, gdzie o godz. 10.00 nastąpiło odczytanie apelu Danina krwi w obecności Gospodarzy Miasta. Przekazano tam do użytku Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach najnowocześniejszy w Europie ambulans do pobierania krwi. Ponadto zaprezentowano dorobek Centrum, przeprowadzano bezpłatne badania dla mieszkańców (badanie poziomu hemoglobiny, ciśnienia oraz konsultacje lekarskie), a konkursy i tańce trwały do późnych godzin wieczornych.

foto: M. Grzegrzółka
Występ orkiestry górniczej

W ramach WAMPIRIADY 2002 krew oddało ponad 250 osób, zebrano prawie 100 litrów krwi. Nasza uczelnia jako współorganizator akcji ma szczególne powody do dumy - wśród krwiodawców większość stanowili studenci Uniwersytetu Śląskiego.

foto: M. Grzegrzółka
Motocyklowy Bank Krwi

foto: M. Grzegrzółka
JM Rektor w towarzystwie Wampirów