Nekrolog

Zmarła prof. dr hab. Maria Michalewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 listopada zmarła prof. dr hab. Maria Michalewska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej na tym Wydziale.

Była wybitnym językoznawcą, specjalistą w dziedzinie badań nad formowaniem się języka polskiego w ubiegłych wiekach oraz edukacji lingwistycznej, organizatorem pierwszego w Polsce zakładu edukacji lingwistycznej i propagatorem nowych kierunków badawczych w lingwistyce. Była autorytetem z zakresu historii języka polskiego, gwary śląskiej i z zakresu metodyki nauczania języka polskiego dla cudzoziemców oraz autorką wielu publikacji i artykułów publikowanych w kraju i za granicą.

Prof. Marię Michalewską wielokrotnie wyróżniano i nagradzano za działalność naukową. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uniwersytet Śląski traci w jej osobie zasłużonego nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 20 listopada w Kościele Mariackim w Katowicach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.