NAGRODA I WYZWANIE

O uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz Janeczek życzył najlepszym absolwentom Uniwersytetu satysfakcjonujących miejsc pracy, kontynuowania nauki "szybko i wybitnie" na studiach doktoranckich, samorealizacji, powodzenia materialnego, ale i - choć może przede wszystkim - wierności wartościom uniwersalnym. Wartości te, postrzegane dziś jako anachroniczne, staroświeckie i niemodne, w szerszej perspektywie okazują się ponadczasowe. W perspektywie bliższej służą czemuś bardzo ważnemu: pozwalają człowiekowi spojrzeć na siebie bez wstydu.

Na uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2001/2002 zostało zaproszonych wielu gości: rodziny absolwentów, promotorzy, przedstawiciele władz miasta i świata polityki, mediów, firm komercyjnych i instytucji zaprzyjaźnionych z Uniwersytetem oraz pracownicy uczelni. Byli między innymi Piotr Uszok - Prezydent Katowic oraz Ryszard Łukawski - Wiceprezydent Sosnowca.

Nie na co dzień

Kończący studia najlepsi wychowankowie uczelni odbierali swoje dyplomy oraz gratulacje od Rektora UŚ prof. Janusza Janeczka, Rektora UŚ poprzedniej kadencji prof. Tadeusza Sławka oraz Dziekanów wydziałów. Absolwenci opowiadali gratulującym o dalszych planach swojej kariery zawodowej, czy to na studiach doktoranckich, czy też związanych z pierwszą pracą. Ten moment uroczystości, tak ciepły i osobisty, niektórzy z nich zapamiętają najbardziej. Zgodnie ze słowami dzielącej się wrażeniami po uroczystości Agnieszki Lebedy, absolwentki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Cieszynie: przeżycie było ogromne, nie na co dzień przecież można osobiście spotkać się z Rektorem! Tym bardziej, że spotkanie odbywało się w obecności rodziny i przyjaciół, w tak uroczystej oprawie. Rodzice oraz promotorzy prac patrzyli na swoich wychowanków z nieukrywaną dumą i wzruszeniem.

To może być szczęście

Znaczenie tego dnia podkreślała również Aleksandra Hayder, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, nazywając go "symbolicznym wynagrodzeniem wobec innych". Wynagrodzenie to dotyczy wszystkich, realnych przecież, trudów studiowania na najwyższym, uniwersyteckim poziomie. Dyplom bowiem to, jak mówił prof. Janusz Janeczek, nie tylko nagroda, ale i wyzwanie - świadectwo przynależności do swego rodzaju "elity", które przede wszystkim zobowiązuje do zdobywania wiedzy i... zadawania pytań. Zobowiązując jednak, daje prawdziwe poczucie szczęścia, jakiego życzył zebranym zaproszony na uroczystość dr Wojciech Dobiński, który ukończył studia w 1989 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i pełni funkcję Sekretarza Miasta Mysłowice.

foto: M. Grzegrzółka

Umieć się uczyć

W czasach, gdy najpoważniejszym problemem, jaki staje przed młodymi ludźmi, kończącymi naukę w szkołach wyższych, jest problem znalezienia pracy, ci najlepsi wydają się zdolni do pokonania tych trudności. Dla Aleksandry Hayder jedną z najważniejszych umiejętności wyniesionych ze studiowania prawa w Uniwersytecie i imperatywem działania jest to, by "umieć się uczyć". Nie tyle, jej zdaniem, same oceny i zaliczenia, ale pewna systematyczność i rzetelność w studiowaniu dają efekty w postaci dobrze ukończonych studiów i najlepszego dyplomu, a w dalszej perspektywie: dobrego startu w dorosłe życie, jakim jest wymarzona praca. Aleksandra znalazła już swoje miejsce w kancelarii prawniczej oraz na aplikacji adwokackiej.

Co siłą uczelni

O taki start dla studentów Uniwersytetu Śląskiego starają się władze uczelni i jej profesorowie. Tworzeniu więzi z uczelnią najlepszym jej absolwentom, którzy za jakiś czas będą reprezentować elity intelektualne regionu, służyć ma zorganizowana uroczystość wręczenia dyplomów. Uniwersytet bowiem, jak powtarza prof. Tadeusz Sławek, troszczy się o to, co kruche. To jednak, co kruche dziś, w przyszłości może okazać się jego siłą.

foto: M. Grzegrzółka

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbyła się 24 października 2002 roku w auli Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach. Uroczystość, którą zorganizowano po raz drugi, została przygotowana przez Biuro Promocji i Karier, Stowarzyszenie Przyjaciół UŚ oraz Dział Nauczania. Dyplomy wręczono 71. najlepszym wychowankom Uniwersytetu Śląskiego roku akademickiego 2001/2002.

Autorzy: Małgorzata Krasuska-Korzeniec, Foto: Mirosław Grzegrzółka