X Ogólnopolskie Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich

spotkanie Redaktorów w Płocku
Redaktorzy z całej Polski spotkali się po raz dziesiąty w dniach 4-7 września w Płocku. Gościła nas płocka Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. Bogaty i niezmiernie interesujący program zorganizowany przez gospodarzy obejmował liczne spotkania, m.in. z Kanclerzem i Rektorem SWPW, Przewodniczącym Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Prezydentem Płocka. Ciekawych i cennych informacji dostarczyły nam wykłady radcy prawnego Ministerstwa Kultury oraz redaktora naczelnego "Notatek Płockich".

Organizator spotkania - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica - należy do najstarszych i największych uczelni niepaństwowych. Studenci kształcą się tu na wydziałach: Administracji, Informatyki Stosowanej, Pedagogicznym, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Wychowania Fizycznego, Zarządzania oraz w Instytucie Matematyki i Zastosowań. Szkoła posiada też filie w Iławie i Wyszkowie. Wysoko oceniana w rankingach "Polityki" czy miesięcznika "Profit" uczelnia dysponuje nowoczesną bazą lokalową oraz sprzętową, ponadto stale się rozwija, dbając o wysoki poziom kształcenia. Warto wspomnieć o patronie uczelni - Paweł Włodkowic (ok. 1370 - 1435) był Płockim Kanonikiem, dyplomatą, prawnikiem i pisarzem, jak również rektorem Akademii Krakowskiej.

foto: Urszula Pieniek
To kojarzące się przeważnie z przemysłem petrochemicznym miasto okazało się bardzo ciekawe i dostatnie w zabytki oraz atrakcje kulturalne. Odwiedzając Towarzystwo Naukowe Płockie mieliśmy okazję przyjrzeć się znanej chyba wszystkim Bibliotece im. Zielińskich (siódmej z kolei wśród najstarszych tego typu instytucji w kraju), w ogromnych zbiorach której znajdują się m.in. 92 inkunabuły z XV w. Towarzystwo Naukowe powstało w 1820r. i jest jedną z najstarszych polskich organizacji naukowych. Do głównych działań Towarzystwa należy krzewienie i upowszechnianie nauki, instytucja ta wydaje również wspomniany już kwartalnik "Notatki Płockie", z innych pozycji warte przypomnienia są: "Dzieje Płocka", "Sztuka Płocka" czy "Poezje zebrane" Władysława Broniewskiego, który się w Płocku urodził i wychował.

Wielu wrażeń dostarczyło zwiedzanie miasta i jego pamiątek, np. Bazyliki Katedralnej P.W. Wniebowzięcia NMP, gdzie mieszczą się sarkofagi naszych władców - Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Muzeum Mazowieckie z jego największą w Polsce kolekcją sztuki secesyjnej mieści się w budynkach pobenedyktyńskiego opactwa, datowanego na drugą połowę XI w. Starówka miasta okazała się przepiękna zarówno w dzień, jak i nocą.

Rynek Kanoniczny jako centralny plac miasta funkcjonował już w wieku XV, pełniąc funkcje administracyjne, sądownicze i handlowe. Wśród tych niepowtarzalnych zabytków mieliśmy także okazję zwiedzić najstarszą (XIIw.) polską szkołę - obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Budynek szkoły stanowiący do 1611r. Kolegiatę św. Michała zachował w swych podziemiach fragmenty murów romańskiej świątyni.

Nasz pobyt uprzyjemniały również występy - Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" (najstarszy zespół dziecięcy w Polsce), którego założycielem jest hm Wacław Milke oraz Kameralnego Chóru Akademickiego SWPW.

Te trzy dni spędzone w Płocku były również bardzo pracowite, efektem czego jest Karta Płocka (dotycząca stanowiska redakcji pism akademickich). Prace nad nią trwały właściwie do ostatnich chwil pożegnalnej kolacji zorganizowanej na statku.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy organizatorom i pozostałym uczestnikom spotkania za stworzenie uroczej atmosfery i zapewnienie wielu niezapomnianych wrażeń. Czekamy już na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Zamościu.